بررسی معماری سرویس گرا

پایان نامه بررسی معماری سرویس گرا

Service oriented Architecture

۱۱۱ صفحه فایل WORD و PDF

چکیده:

یک معماری سرویس گرا اساساً یک مجموعه از سرویس ها است که این سرویس ها با هم ارتباط و تعامل دارند. این ارتباط می تواند به صورت ارتباط از طریق پیغام باشد یا اینکه دو یا چند سرویس با همکاری هم، کاری را انجام دهند. معماری سرویس گرا چیز جدیدی نمی باشد. در این پروژه به بررسی معماری سرویس گرا، به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای صنعت مهندسی نرم افزار و تکنولوژیهایی قابل استفاده در این معماری، پرداخته می شود.

.

.

160,000 ریال – خرید

.

.

 

فهرست مطالب:

پیش گفتار

چکیده

فصل ۱: مقدمه

معماری سرویس گرا چیست؟

۲-۱-۱- ویژگی های سیستم های مبتنی بر معماری سرویس گرا

۳-۱-۱- آماده شدن برای معماری سرویس گرا

۲-۱- معرفی

۳-۱- ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا

۴-۱- نرم افزار به عنوان سرویس

۵-۱- مفهوم معماری سرویس گرا

۶-۱- معماری سرویس گرای مقدماتی

۷-۱- معماری سرویس گرای توسعه یافته

۸-۱- نیازمندیهای معماری سرویس گرا

فصل ۲ : معماری سرویس گرا

مقدمه

۲-۲- محرک های تجاری در رویکردی جدید

۳-۲- معماری سرویس گرا به عنوان یک راه حل

۱-۳-۲- تجزیه و تحلیل و طراحی شی گرا

۲-۳-۲- طراحی بر مبنای جزء

۳-۳-۲- طراحی سرویس گرا

۴-۳-۲- طراحی بر مبنای واسط

۵-۳-۲- معماریهای برنامه های کاربردی لایه ای

۴-۲- نگاهی دقیق تر بر معماری سرویس گرا

۱-۴-۲- جنبه های عملکردی

۲-۴-۲- جنبه های کیفیت سرویس

۳-۴-۲- همکاری SOA

۴-۴-۲- نقش ها در معماری سرویس گرا

۵-۴-۲- عملیات در معماری سرویس گرا

۶-۴-۲- سرویس در بافت SOA

۷-۴-۲- سرویس در برابر اجزاء

۵-۲- مزایای معماری سرویس گرا

۱-۵-۲- بالا بردن دارایی های موجود

۲-۵-۲- مجتمع سازی و اداره کردن راحت تر پیچیدگی

۳-۵-۲- پاسخگویی بیشتر و خرید و فروش سریعتر

۴-۵-۲- کاهش هزینه و افزایش استفاده مجدد

۵-۵-۲- آمادگی در برابر حوادث

فصل ۳ : معماری سرویس وب

مقدمه

۲-۳- سرویس وب چیست؟

۳-۳- مدل چند لایه مبتنی بر XML-Web service

۱-۲-۳- برخی از ویژگیهای سرویس های وب

۴-۳- قابلیت عملکرد متقابل سرویس های وب

۱-۱-۳-۳- انگیزه های مالی برای معماری سرویس گرا

۲-۱-۳-۳- خصیصه های معماری سرویس وب

۳-۱-۳-۳- سازمان قابلیت عملکرد متقابل سرویس های وب

۴-۱-۳-۳- خصوصیات گزارش

۵-۱-۳-۳-  موارد کاربردی و سناریوی مورد استفاده

۶-۱-۳-۳- برنامه های کاربردی نمونه

۷-۱-۳-۳- ابزارهای تست

۲-۳-۳- گزارش بر مبنای WS-I 1.0

۱-۲-۳-۳- سناریوی مورد استفاده یک طرفه

۲-۲-۳-۳-  سناریوی مورد استفاده تقاضا / پاسخ همزمان

۳-۲-۳-۳- سناریوی مورد استفاده تماس برگشتی اولیه

فصل ۴ : انتخابهای تکنولوژی

انتخابهای تکنولوژی

۲-۴- مقدمه

۱-۲-۴- مزایای سرویس های وب

۲-۲-۴- معایب سرویس های وب

۳-۴- لایه های پشته معماری سرویس گرا

۱-۳-۴- حمل و نقل

۲-۳-۴- پروتکل تبادل سرویس

۳-۳-۴- شرح سرویس

۴-۳-۴- سرویس

۱-۴-۳-۴- سرویس وب و J2EE

۲-۴-۳-۴- چارچوب کاری احضار سرویس وب

۳-۴-۳-۴- برخی ملاکهای مؤثر در انتخاب چهارچوبها

۵-۳-۴- فرآیند تجاری

۶-۳-۴- بایگانی سرویس

۱-۶-۳-۴- درخواست مستقیم

۲-۶-۳-۴- انتشار جمعی ساده

۳-۶-۳-۴- استفاده از دایرکتوری

۷-۳-۴- سیاست

۱-۷-۳-۴- استانداردهای نوظهور برای سیاست

۸-۳-۴- امنیت

۹-۳-۴- معاملات

۱-۹-۳-۴- استانداردهای نوظهور برای معاملات

– WS-Coordination

– WS-Transaction

پشتیبانی نگهداری برای سرویس وب

۱۰-۳-۳- مدیریت

نتیجه گیری

خلاصه

.

.

160,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *