ایفای دین از جانب غیر مدیون

سمينار رشته حقوق خصوصي ایفای دین از جانب غیر مدیون

چکیده

ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده‌ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می‌افتد. ثالث گاهی در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگیزه‌های دیگری مانند خیرخواهی و یا تأمین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می‌سازد و گاه نیز با این‌که ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگزیر از پرداخت دین به دائن است. ایفای تعهد از جانب ثالث اصولاً عملی مجاز است مگر در مواردی که مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط باشد. ضابطۀ تشخیص شرط بودن مباشرت مدیون در انجام تعهد نیز تصریح در قرارداد یا داوری عرف یا مصالح اجتماعی مترتب بر اجرای شخصی تعهدات است. به نظر می‌رسد حق رجوع ثالث به مدیون دیگر تابع قاعدۀ سنتی مذکور در ماده 267 قانون مدنی نبوده و صرفاً مشروط به مأذون بودن ثالث از جانب مدیون نیست و از قاعدۀ جدیدی پیروی می‌کند که بر اساس آن اگر قانون خاصی اجازه پرداخت آن دین توسط ثالث و سپس رجوع به مدیون را صادر نکرده باشدو ثالث مأذون از طرف مدیون نباشد و پرداخت دین توسط ثالث از موارد ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت نباشد، آن‌گاه ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت که در تأدیه دین مأذون از طرف او باشد و هرگاه ثالث بر اساس یکی از موارد سه گانۀ فوق اقدام به ایفای تعهد نموده باشد، حق رجوع به مدیون را حتی بدون مأذون بودن نیز داراست.

کلید واژگان: ایفاء، اذن در ایفاء، ثالث، تعهد قائم به شخص

 

فهرست مطالب :

چکیده.

مقدمه.

بیان مسأله

سؤال‌های تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

روش تحقیق

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

پیشینه تحقیق

فصل نخست: کلیات

گفتار نخست: تعاریف

بند نخست: مفهوم ایفاء

بند دوم: مفهوم اذن و اجازه

گفتار دوم: مقایسه ایفای دین از جانب غیر مدیون با مصادیق مشابه

بند یکم: مقایسه با تأدیه وجه برات توسط شخص ثالث

ب: وجوه افتراق

بنددوم: مقایسهی با تنزیل

گفتار سوم: مبانی فقهی ایفای دین از جانب غیر مدیون و مشروعیت آن

بند نخست: جریان قاعدهی احسان توجیهی برای ایفای دین از جانب غیر مدیون

بند دوم: جریان عدم تبرع توجیهی برای آثار ناشی از ایفای دین از جانب غیر مدیون

فصل دوم: شرایط ایفای دین از جانب غیر مدیون

گفتار نخست: شرایط ایفاء کنندهی دین (شخص ثالث)

بند نخست: اهلیت داشتن ایفاء کننده

بند دوم: اراده، قصد و رضای ایفاء کننده در ایفاء

گفتار دوم: شرایط ایفاء شونده

بند نخست: تأدیه دین به دائن وکیل دائن یا اشخاص دارای حق قبض

بند دوم: تأدیه دین به اشخاصی غیر از اشخاص مقرر در ماده 271 قانون مدنی (ایفای ناروا)

گفتار سوم: شرایط دین

بند نخست: انطباق موضوع دین با موضوع تأدیه

بند دوم: آزاد بودن موضوع دینبند

سوم: تعلق موضوع تأدیه به تمام دین

فصل سوم: آثار ناشی از ایفای دین از جانب غیر مدیون

گفتار نخست: ایفا با اذن از جانب مدیون

بند نخست: وكالت وكيل‌ به‌ طور مطلق‌

بندسوم: وكالت در اداى دين به طور مطلق

گفتار دوم: ایفا بدون اذن از جانب مدیون

بند نخست: رجوع‌ غاصب پرداخت‌ کننده به غاصب متلف

بند دوم: رجوع کارفرما به کارگر مسئول

بند سوم: رجوع ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده ثالث به صاد‌ر کننده‌ سند‌ تجاری

بند چهارم: رجوع متصدی حمل‌ونقل به مأمور حمل‌ونقل

بند پنجم: رجوع بستانکار پرداخت‌کنندهی طلب‌ بستانکار دارای وثیقه، به‌ مدیون‌

نتیجه گیری و پیشنهاد

فهرست منابع

 

.

.

5 Replies to “ایفای دین از جانب غیر مدیون”

    1. مدیریت Post author

     سلام ایمیل و نام خودتون رو بنویسید بررسی کنم در صورت پرداخت صحیح براتون ایمیل میکنم

     Reply
 1. مونا

  سلام من امروز خرید کردم هنوز چیزی ب ایمیل ارسال نشده چقدر طول میکشه ک ارسال بشه؟

  Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *