حقوق وکیل دادگستری در فرایند دادرسی

پایان نامه

حقوق وکیل دادگستری در فرایند دادرسی

Rights lawyer at the hearing

۱۴۸ صفحه فایل Word

چکیده

علی‌الاصول ارتباط حقوقی بین موکل و وکیل از دو جهت قانونی و قراردادی، قابل‌بررسی دقیق و موشکافانه هست. از طرفی دیگر تعهدات و الزامات دو طرف و همچنین اختیارات وکیل در اجرای متعلق وکالت و نتایج متعدد فروض حقوقی در ایجاد ابهام و یا اختلاف، گاه به‌صراحت منطق قانون و یا ارجاع قانون‌گذار در استناد به عفو  گاه در استفهام و استخراج درست از  موازین و یا ملاک مواد قانونی تا حدودی دررسیدن به یک‌راه‌حل عملی مؤثر کارساز است. ماده‌ی ۶۶۷ قانون مدنی مقرر داشته: ((وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و ازآنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قراین عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.)) رعایت مصلحت موکل که به غبطه و صلاح هم تعبیر می‌شود، از تکالیف مستقیم وکیل است و وکیل نمی‌تواند به بهانه داشتن اختیارات وسیع، این تک الف را نادیده بگیرد. با این وکیل هم در حین دادرسی و در انجام امور وکالت دارای حقوقی است که باید توسط موکل و اصحاب دعوا و قضات و سایر کادر دادگستری رعایت شود. ازجمله حقوق مهم وکیل می‌توان حق برخورداری از حق‌الوکاله متناسب با امور وکالت، رعایت احترام و شأن وکیل توسط اصحاب دعوا و پرداخت هزینه‌های انجام امور وکالت اشاره نمود. البته وکلا هم باید ضمن رعایت مصلحت موکلین خود از انجام رفتار خلاف شأن وکالت یا سایر تخلفات انتظامی خودداری بنمایند.

واژگان کلیدی: وکیل, موکل, قرار داد وکالت, حق الوکاله, استقلال وکیل

Abstract

In principle legal relationship between the client and the lawyer of two legal and contractual, precise and sophisticated as well. On the other hand commitments and obligations of both sides and also in the implementation of Warrants representing multiple outcomes legal assumptions to create ambiguity or dispute, sometimes The logic of the law or refer explicitly to invoke the amnesty law sometimes questioning and correct extraction of standards or criteria for legal somewhat effective in reaching practical works. Article 667 of the Civil Code provides: ((Attorney should be in possession of and their actions respect the interests of the client and what the client explicitly or by evidence available to him within the common law does not exceed his authority.)) Observe that to protect the interest of the client and the perceived interests of the lawyer and the lawyer can not direct obligations under the broad powers, this one a not ignore. However, their lawyers during the proceedings and the legal issues have rights that must be by client and litigants and judges and other judicial staff be respected. Important rights, including the right to a lawyer’s fee in accordance with the legal counsel, observe the dignity of lawyers by the parties and the cost of doing mentioned law. Lawyers should respect the interests of their clients, but also the dignity of law or other violations of law against the behavior of refusing to lodge.
Keywords: lawyer, client, contract law, honorarium, the independence of lawyers

فهرست مطالب

100,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *