بیع اموال غیرمادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق مصر

سمینار

بیع اموال غیرمادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق مصر

۴۲ صفحه فایل WORD

 چکیده:

بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تألیف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتیاز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده ۳۳۸ قانون مدنی در تعریف بیع است. با توجه به اهمیت این اموال و نیاز به روشن بودن قواعد حاکم بر این انتقالات در این مجال با بررسی تعریف بیع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق مصر و اثبات عدم لزوم عین بودن مبیع، شمول بیع بر این انتقالات و محدودیت موجود در قانون مدنی ایران برای تعریف بیع اموال غیر مادی بیان میشود. حقوق مصر با تغییر قانون خود در تعریف بیع انتقال این اموال را در برابر وجه نقد بیع می داند. از این رو تأسی از اقدام مصریها در انقلابی که از تعریف بیع به وجود آورده اند، با توجه به اینکه زیربنای نظام حقوقی ایران و مصر هر دو فقه می‌باشد، می تواند نظام حقوقی ایران را در عقد بیع متحول سازد و حیطه شمول قواعد آن را به حقوق مالی نیز گسترش دهد.

در بخش نخست پس از بحث درباره مفهوم بیع و نیز مفهوم مال و انواع آن به «صحت بیع اموال غیر مادی و احکام آن پرداختیم و پس از آن دلایل موافقان و مخالفان بیع شمردن انتقال اموال غیرمادی در فقه را ذکر کردیم اکنون در این قسمت از مقاله موضوع را در حقوق ایران پی می‌گیریم.

کلید واژگان: بیع, مال, اموال غیر مادی, حقوق مالی در حقوق ایران

 

فهرست مطالب: 

چکیده:

مقدمه

کلیات

مبحث اول : مخالفان شمول ماده ۳۳۸ به اموال غیر مادی

مبحث دوم :دلایل موافقان توسعه ماده ۳۳۸ قانون مدنی به اموال غیر مادی

مبحث سوم : عدم لزوم عین بودن مبیع در حقوق مصر

مبحث  چهارم: احکام بیع اموال غیر مادی

فصل دوم : فرایند اموال بیع غیر مادی

مبحث اول :بیع در حقوق موضوعه ایران

مبحث دوم- تقسیم بندی اموال

مبحث سوم : بیع اموال غیرمادی

مبحث  پنجم: گسترش دایره شمول تعریف ماده ۳۳۸ به بیع اموال غیرمادی

منابع

110,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *