مطالعه تطبیقی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه

مطالعه تطبیقی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه

۱۴۱ صفحه فایل WORD

چکیده:

بـی‌تردید‌ تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن‌ است‌ و هـم حـقوق و اخـتیاراتی به آنها می‌دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً‌ در معاملات معوض به وجود مـی‌آید. شاید در بادی امر توهم گردد که‌ این تعبیر یک اصطلاح‌ حقوقی‌ صرف بـاشد که در مکاتب مختلف حـقوقی بـه کار می‌رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در این‌ رساله علاوه بر اینکه مسائل عمده مربوط به حق حبس که بطور پراکنده در مـتون فقهی وجود دارد، از لابلای آثار مکتوب فقیهان استخراج و مدون شده است، پندارهای نادرستی چون‌ تعمیم‌ موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گـرفته اسـت. پژوهش صورت گرفته در این‌ جستار‌ می‌تواند ابهام و اجمال موجود در تنها ماده قانونی در موضوع حق حبس را بر طرف سازد و زمینه اصلاح قانون و احیاناً افزودن موادی بر آن، به منظور‌ رفع‌ نـارسایی مـوجود فراهم آورد.

کلمات کلیدی: حق حبس, انحلال قرار, حق دینی, فقه اسلامی, حقوق مدنی, مبیع

فهرست مطالب

.

250,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *