مسئولیت قرار دادی موجر و مستاجر

پایان نامه

مسئولیت قرار دادی موجر و مستاجر

Bespoke responsibilities landlords and tenants

۱۴۳ صفحه فایل Word

چکیده:

مسئولیت در نتیجه اجرا نکردن تعهدهایی که در قرارداد بین طرفین تصریح شده یا قانون آن را تصریح کرده و یا عرفا به عنوان تصریح در قرارداد می‌باشد، بوجود می‌آید. بنابراین مسئول به کسی گفته می‌شود که از انجام تعهد خودداری کرده و باعث ایجاد ضرر و خسارت برای هم پیمانش می‌شود. مضافا مسئولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است، بوجود می‌آید. کسی که به عهد خود وفا نمی‌کند و بدین وسیله باعث اضرار هم‌پیمانش می‌شود باید از عهده خسارتی به بار آورده برآید. به بیان دیگر، مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می‌شود. بنابرآنچه که در بالا بدان اشاره شد، در مبحث اجاره، موجر و مستأجر وظایفی را برطبق قرارداد یا قانون یا عرف، بر عهده دارند که اگر آن‌را به عمل نیاوردند یا تخلف کنند موجب مسئولیت آنان می‌شود که باید با درخواست طرف خود از عهده خسارت برآیند.

واژگان کلیدی: مسئولیت‌, تعهد, قرارداد, مؤجر, مستأجر

فهرست مطالب

120,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *