تخصیص کانال آگاهی از QoS برای ساختمان های هوشمند دارای IoT در سیستم های ۵G

تخصیص کانال آگاهی از QoS برای ساختمان های هوشمند دارای IoT در سیستم های ۵G

QoS-aware Channel Assignment for IoT-enabled Smart Building in 5G Systems

مقاله انگلیسی ۵ صفحه PDF ترجمه فارسی ۸ صفحه Word

چکیده: انتظار می رود سیستم های ۵G کلید توانمند سازی برای فراهم ساختن برنامه ها و خدمات چیشرفته برای اینترنت اشیا (IoT) باشتذ. بنابراین، فراتر از پشتیبانی گوشی های سلولی معمول، سیستم های ۵G انتظار می رود دستگاه ها و سنسورهای نامتاجنس مختلفی، که ممکن است نیازهای متعددی داشته باشند را پشتیبانی می کند. در این مقاله، ابتدا، سناریوهای مختلف ممکن از IoT و نیازهایشان در سیستم های ۵G را شناسایی می کنیم. سپس، تغییرات لازم را که می تواند بر حسب معماری، فناوری، سخت افزار و نرم افزار برای برآورده ساختن این نیازمندی ها انجام شود را مورد بحث قرار می دهیم. به علاوه، ما یک سازوکار تخصیص کانال خبر-QoS برای ساختارهای هوشمند با دستگاه های ناهمگن IoT پیشنهاد می دهیم. یک مسئله بهینه سازی تخصیص کانال با هدف ماکزیمم سازی سود دستگاه های IoT در عین صدق کردن در نیازمندی های نرخ داده، تاخیر، نرخ ارور بیت (BER) فرمول بندی شده است. درنهایت، ما نتایج شبیه سازی را که تاثیر سازوکار پیشنهاد شده را شرح می دهد، ارائه می کنیم.
Abstract: 5G systems are expected to be key enablers for provisioning advanced applications and services for Internet of Things (IoT). Therefore, beyond supporting the conventional cellular phones, 5G systems are expected to support several heterogeneous devices and sensors, which may have a diverse range of requirements. In this paper, first, we identify several possible scenarios of IoT and their requirements in 5G systems. Then, we discuss the required changes that can be made in terms of architecture, technologies, hardware and software to address these requirements. In addition, we propose a QoS-aware channel assignment mechanism for smart building with heterogeneous IoT devices. An optimization problem is formulated for channel assignment in order to maximize the utility of IoT devices while satisfying the data rate, latency, and bit error rate (BER) requirements. Finally, we present simulation results which demonstrate the effectiveness of proposed mechanism.

 

90,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *