بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

سمینار کارشناسی ارشد ۴۲ صفحه فایل word و PDF

چکیده فارسی:  

در مدارس سنتی زمینه‌های لازم برای رشد اجتماعی وفکری دانش‌آموز فراهم نمی‌شود. .محققان بسیاری از جمله نجفی اثرات کاربرد فناوری بر اثربخشی آموزش را از نظر برنامه‌ریزی درسی، تحول در یادگیری، ایجاد انگیزه و… مورد بررسی قرار داده‌اند. در این گزارش به عوامل مؤثر بر توسعه‌ی فناوری در آموزش و پرورش از جنبه‌های مختلفی نظیر مدیریت و رهبری کیفی، استمرار در برنامه‌های توسعه‌ی فناوری، و … پرداخته شده است. با مقایسه‌ی روش‌های فنّاورانه و روش‌های سنتی، پیشنهاد شده است که مسئولین آموزش و پرورش مؤلفه‌های فناوری اطلاعات را شناسایی و تقویت نموده، و تعریف دقیقی را از اهداف فناوری اطلاعات در مدارس ارائه کنند. در این گزارش مشخص شده است با توجه به ماهیت دروس، کاربرد فناوری اطلاعات می‌تواند تاثیری مثبت بر میزان یادگیری دانش‌آموزان بگذارد. می‌توان گفت فناوری اطلاعات وارتباطات و پیشرفت در یادگیری بر نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات توسط معلمان در مدارس تأثیرگذار است. همچنین مشخص شده است “کیفیت استفاده” و “میزان مداخله‌ی” فناوری اطلاعات در آموزش نقش مهمّی در بهره‌وری خواهد داشت. علاوه بر آن در این گزارش سمینار مشخص شده است که کاربرد رایانه تأثیر معنی‌داری در پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی مقطع متوسطه ندارد، امّا در دروس هدف مانند زیست‌شناسی و ریاضی و زبان انگلیسی و شیمی و فیزیک تأثیر مثبتی خواهد داشت.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات,پیشرفت تحصیلی, دانش آموزان

 

Investigating the relationship between information technology and students’ educational progression

Abstract:

In traditional schools, areas needed are not provided for social and intellectual growth of students. Many scholars, including Najafi, have examined the effects of technology on teaching effectiveness in terms of curriculum, development in learning, creating incentives and …. In this report, the factors affecting the development of technology in education are discussed from different aspects such as management and qualitative leadership, continuity p technology development programs, and so on. After comparison of traditional and technological methods, it is recommended that education officials identify and strengthen the components of IT, and provide a precise definition of goals of IT in schools. In this report, it has been found that, given the nature of the courses, use of information technology can have a positive impact on students’ learning. It can be said that information and communication technology, and progress in learning are effective on the delivery of services by teachers in schools. It also specified that, “Quality of use” and “interference” of  IT in education will play an important role in productivity. In addition, in this Seminar Report it has been found that, the use of computer does not have a significant effect on the academic achievement of high school social studies, but will have a positive impact on the target courses, such as biology and mathematical and English, chemistry and physics.

Key words:Information and Communication Technology, academic achievement, students

.

.

120,000 ریال – خرید

 

فهرست مطالب:

فصل اول: معرفی موضوع

۱-۱- جامعه اطلاعاتی

۱-۲- تاریخچه پیدایش فناوری اطلاعات

۱-۳- ICT یافناوری اطلاعات

۱-۴- دستاوردهای فناوری اطلاعات

۱-۵- مطرح شدن نظریه ها

فصل دوم: اهداف و کاربرد موضوع

۲-۱- بکارگیری و توسعه فناوری اطلاعات درتحول نظام آموزشی

۲-۲- سودمندیهای فناوری آموزشی

۲-۳- ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات در نظام آموزشی

فصل سوم: مسائل و مشکلات مربوط به موضوع

۳-۱- چالش های موجود در نظام آموزشی برای پذیرش فناوری اطلاعاتی در امر آموزش

فصل چهارم: راه حل های ارایه شده به همراه ارجاعات

۴-۱- استفاده از فناوری اطلاعات درتوسعه کیفیت آموزش وگسترش یادگیری

۴-۲-مزایا و فواید استفاده از فناوری اطلاعات را بر اثر بخشی آموزی

۴-۳-اخلاق فناوری اطلاعات

۴-۴- راه حل هایی برای گسترش کاربرد تکنولوژی آموزشی درآموزش وپرورش

۴-۵-مفاهیم و عملیات پایه

۴-۶-مقایسه اجزاء نظام آموزش و پرورش در جوامع سنتی و مدرن

۴-۷- عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

۴-۸ارزیابی اثربخشی آموزش با استفاده از الگوی کرک پاتریک

۴-۹- معرفی رهیافت موجبیت گرایی فناوری اطلاعات

۴-۹-۱موجبیت گرایی فنّاورانه سخت و موجبیت گرایی فنّاورانه نرم

۴-۱۰-ارائه پیشنهادهای عام وکلی با توجه به یافته ها ی تحقیق

     فصل پنجم: نتایج

۵-۱- مقایسه روشها بر عملکرد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

     فصل ششم: مراجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *