یک سیستم ترکیبی هوشمند برای تشخیص دیابت

یک سیستم ترکیبی هوشمند برای تشخیص دیابت

مقاله انگلیسی ۶ صفحه PDF و ترجمه فارسی ۸ صفحه Word

چکیده

این مقاله یک سیستم ترکیبی هوشمند برای تشخیص دیابت را ارائه می دهد. این بر اساس سیستم استنباط فازی-عصبی است که با استفاده از داده های تجربی جمع آوری شده از ۲۰۰ بیمار مختلف آموزش داده شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. از ویژگی های بالینی اصل یاین سیستم، این است که می تواند توسط تلفن هوشمند بیمار مورد استفاده قرار بگیرد، کامپیوترهای جیبی یا PDA برای تشخیص محلی سطح قند خون و برای انتقال داده های گرفته شده به یک بیمارستان یا کلینیک از راه دور برای کمک و توصیه های پزشکی ارائه شده است. عملکرد سیستم مورد آزمایش قرار گرفته و نشان می دهد که این قادر به تشخیص دیابت با درجه بالایی از دقت می باشد.
کلمات کلیدی: فازی-عصبی، PDA، سیستم های هوشمند، تلفن هوشمند

A Hybrid Intelligent System for Diagnosis of Diabetes

ABSTRACT

This paper presents a hybrid intelligent system for diagnoses of diabetes. It is based on neuro-fuzzy inference system which is trained and tested using experimental data collected from two hundred different patients. The main clinical feature of this system is that it can be used by a patient’s smart phone, Pocket PC or PDA to provide local diagnosis of blood glucose level and to transmit the captured data to a remote hospital or clinician for assistance and medical advice. The performance of the system was tested and the results showed that it is capable to diagnose the diabetes with a high degree of precision.
Keywords: Neuro-Fuzzy, Diabetes, PDA, Intelligent System, Smart Phone

.

.

95,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *