روش برنامه ریزی منابع ابر رایانه براساس الگوریتم رقابت استعماری

پایان نامه

روش برنامه ریزی منابع ابر رایانه براساس الگوریتم رقابت استعماری

۷۲ صفحه فایل Word

چکیده

سیر تکاملی محاسبات به گونه ای است که می‌توان آن را پس از آب، برق، گاز و تلفن به عنوان عنصر اساسی پنجم فرض نمود. در سالهای اخیر توجهات فزاینده ای به محاسبات ابری شده است.  محاسبات ابری مدلی توزیع شده با مقیاس بزرگ است که مجموعه مقیاس پذیر و مجازی شده از قدرت محاسباتی مدیریت شده، فضای ذخیره سازی و سرویس‌ها را از طریق اینترنت در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.

مسئله تخصیص منابع در رایانش ابری و زمانبندی هر یک از کارهای کاربر بر روی ماشین های مجازی موجود، یک مسئلهNP-Complete می باشد که تاکنون الگوریتم‌های بسیاری جهت حل آن ارائه گردیده است. ولی هیچ یک از این الگوریتم ها قادر به برآورده ساختن نیازمندیهای مرتبط با سرعت و دقت در محیط های رایایش ابری نیستند. در این پژوهش، روشی ترکیبی از الگوریتم رقابت استعماری و جستجوی محلی، برای حل این مسئله پیشنهاد گردیده است. این الگوریتم با ایجاد یک امپراتوری اولیه سعی در بهبود سازی پاسخ های ممکن، از طریق اعمال مراحل الگوریتم رقابت استعماری دارد. جهت جلوگیری از همگرایی زودرس، الگوریتم رقابت استعماری با یک الگوریتم جستجوی محلی ترکیب شده است. الگوریتم ترکیبی پیشنهادی از یک مکانیسم تشخیص همگرایی مبتنی بر ضریب شباهت استفاده کرده و در زمانهایی که روش رقابت استعماری دچار همگرایی زودرس می شود، روش جستجوی محلی را اجرا می کند.

کیفیت جواب­ها وکارایی الگوریتم پیشنهادی با کارایی الگوریتمهای دور رابین، کلونی مورچگان و ژنتیک، مقایسه گردید.

نتایج : نتایج بدست آمده، نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی از نظر کیفیت زمان اجرا از دو الگوریتم کلونی مورچگان و الگوریتم ژنتیک سریعتر عمل می کند. علاوه بر این، الگوریتم پیشنهادی از نظر کیفیت جواب‌ها، از بقیه الگوریتم‌های مقایسه شده بهتر عمل می کند.

 

کلمات کلیدی: تخصیص منابع, رایانش ابری, الگوریتم رقابت استعماری, جستجوی محلی, NP-Complete

.

120,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *