شناسایی تهدیدهای امنیتی شبکه­ ی ابری به منظور تقویت چارچوب به‌ کار رفته برای رایانش ابری

مقاله

شناسایی تهدیدهای امنیتی شبکه­ ی ابری به منظور تقویت چارچوب به‌ کار رفته برای رایانش ابری

Identifying Cloud Security Threats to Strengthen Cloud Computing Adoption Framework

مقاله انگلیسی ۶ صفحه PDF ترجمه فارسی ۱۱ صفحه Word

چکیده

رایانش ابری شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا تمام فرآیندهای فناوری اطلاعات (IT) خود را برون‌سپاری کنند و بدین ترتیب تمرکز بیش‌تری بر کسب‌وکار اصلی خود داشته باشند تا بهره‌وری و نوآوری را در ارائه خدمات به مشتریان بهبود بخشند. رایانش ابری کسب‌وکارها را قادر می‌سازد تا بدون از دست دادن تمرکز بر نیازهای مشتری، هزینه‌های سنگین مربوط به زیرساخت فناوری اطلاعات را تقلیل دهند. به هر حال، به خاطر یک سری مسائل امنیتی و مرتبط با حریم شخصی محدودیت‌های معینی در میان بسیاری از سازمان‌های مستقر و در حال رشد در به‌کارگیری رایانش ابری افزایش یافته است. در میان این مطالعه چندین مصاحبه با توسعه‌دهندگان ابری و متخصصین امنیت صورت گرفته و تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه باعث شد بتوانیم چالش‌های فعلی و آتی امنیت و حریم شخصی در رایانش ابری را درک کنیم. نتیجه­ی این مطالعه منجر به شناسایی به طور کلی ۱۸ مسئله امنیتی (فعلی و آتی) مؤثر بر چندین شاخصه­­ی رایانش ابری شده است.

واژه‌های کلیدی: رایانش ابری, امنیت, آسیب‌پذیری‌ها, تهدیدها

Abstract
Cloud Computing allows firms to outsource their entire information technology (IT) process, allowing them to concentrate more on their core business to enhance their productivity and innovation in offering services to customers. It allows businesses to cut down heavy cost incurred over IT infrastructure without losing focus on customer needs. However, to a certain limit adopting Cloud computing has struggled to grow among many established and growing organizations due to several security and privacy related issues. Throughout the course of this study several interviews were conducted, with cloud developers and security experts, and the literature was reviewed. This study enabled us to understand, current and future, security and privacy challenges with cloud computing. The outcome of this study led to identification of total 18, current and future, security issues affecting several attributes of cloud computing.

Keywords: Cloud Computing, Security, Vulnerabilities, Threats

95,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *