حقوق و تعهدات مستودع و مستعیر

سمینار: حقوق و تعهدات مستودع و مستعیر

51 صفحه فایل Word

 

 چکیده

عاریه در لغت به معنای چیزی که کسی برای انتفاع موقت از دیگری بگیرد و بعد پس بدهد و نیز به معنی آن چه که گرفته به شرط برگرداندن، است. در اصطلاح همان­طور که در ماده 635 قانون مدنی آمده است، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می­دهد تا از مالش مجانا استفاده کند و مال را مسترد کند.عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند که هر وقت خواستند می توانند مال را پس بگیرند یا پس دهند. عاریه چنان که در این ماده تصریح شده یکی از عقود معینه می­باشد و اباحه در انتفاع نیست. منظور از ودیعه حفظو نگه داری مال است. ودیعه‌گذار در اصطلاح مودِع و گیرنده ودیعه مستودِع نامیده می‌شود.تصرف و استفاده از مال مورد ودیعه از سوی ودیعه‌گیر جز اعمالی که برای حفظ آن ضرورت دارد، مجاز نیست. مگر آنکه از سوی مالک اجازه داشته باشد.در غیر این صورت ید امانی ودیعه‌گیر به ید ضمانی تبدیل می‌شود و او باید اجرت‌المثل پرداخته و اگر آسیبی به مال وارد آید، مسئول است، هرچندتقصیری نداشته باشد.نگهداری مال مورد ودیعه باید به طور مجانی باشد. همچنین زمانی که مال به منظور انتفاعگیرنده داده شده و نگهداری جنبه فرعی داشته باشد، قرارداد عاریهیا اجارهیا واگذاری حق انتفاع خواهد بود.این مطالعه به این دو نکته ی مهم می پردازدکهاولا قانون مدنی به پیروی از مشهور فقهاء عاریه را عقد دانسته است. ثانیا اثر عاریه ایجاد اذن است؛ نه حقی برای مستعیر در انتفاع ایجاد می­کند و نه در برابر آن تکلیفی برای مالک در حفظ رابطه­ی حقوقی به بار می­آورد.

 

كلمات كليدي: عاريه، ودیعه، معير،مستعير، مستعودع، حق انتفاع.

 

فصل اول: کلیات

فصل دوم: احکام مستودع و مستعیر در قانون

فصل سوم: قانون مدنی در باب ودیعه در سایر کشور ها

فصل چهارم: اهلیت معیر و مستعیر

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

90,000 ریال – دانلود

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *