بهبود در نرخ پیش بینی و دقت سیستم تشخیص دیابت با استفاده از ترکیب هیبریدی منطق فازی

بهبود در نرخ پیش بینی و دقت سیستم تشخیص دیابت با استفاده از ترکیب هیبریدی منطق فازی

Improvement in Prediction Rate and Accuracy of Diabetic Diagnosis System Using Fuzzy Logic Hybrid Combination

مقاله فارسی ۱۱ صفحه word مقاله انگلیسی ۴ صفحه PDF

چکیده

امروزه ابتلا به دیابت تبدیل به مشکل عمده سلامت در میان مردم در تمام سنین شده است. مشکل اصلی در این نوع از بیماری، پیش بینی آن است. اثبات می شود که اگر ابتلا به دیابت در مراحل اولیه تشخیص داده شود، سپس می توان آن را درمان کرد. بنابراین، تشخیص اولیه ابتلا به دیابت مهم است. روش های مختلفی برای کمک به تشخیص زودهنگام ابتلا به دیابت وجود دارد که امکان پذیر می باشد. در این مقاله ترکیبی از سه روش مختلف مورد تشخیص زود هنگام ابتلا به دیابت داده شده است. این سه روش، سیستم فازی، شبکه عصبی، استدلال مبتنی بر مورد می باشد. با استفاده از ترکیبی از این روش ها، اثبات می شود که تشخیص ابتلا به دیابت در مراحل اولیه، امکان پذیر است. مزیت استفاده از این سیستم ها، نرخ دقت پیش بینی است که در مقایسه با سایر روش ها، بالاتر می باشد.

کلمات کلیدی: دیابت، تشخیص زود هنگام، سیستم فازی، شبکه عصبی، استدلال مبتنی بر مورد

Abstract

Nowadays diabetes mellitus has become the major health problem among the people of all ages. The main problem in this type of dieses is its prediction. It is found that if diabetes mellitus is detected at early stages then it can be cured. So early detection of diabetes mellitus is important. There are different techniques with the help of which early detection of diabetes mellitus is possible. In this paper combination of three different methods used for early detection of diabetes mellitus are given. These three methods are fuzzy system, neural network, case based reasoning. By using combination of all these approaches, it is found that detection of diabetes mellitus at early stages is possible. Benefit of using these systems is that accuracy of prediction rate is higher as compared to other techniques.
Keywords: Diabetes mellitus, early detection, fuzzy system, neural network, case based reasoning.

.

.

95,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *