بهبود نرخ پیش بینی دیابت با استفاده از سیستم های خبره فازی

بهبود نرخ پیش بینی دیابت با استفاده از سیستم های خبره فازی

مقاله انگلیسی ۸ صفحه Pdf ترجمه فارسی ۲۲ صفحه Word

چکیده

استفاده از منطق فازی در تشخیص بیماری بسیار رایج و سودمند است، این دانش و تجربه پزشک را به مجموعه فازی و قواعد فازی ادغام می نماید. بسیاری از پژوهش ها، سیستم های مختلف را برای تشخیص دیابت پیشنهاد می کنند. اما دقت پیش بینی آنها، دقیق نیست. بنابراین، سیستم پیشنهادی، رویکرد امیدوار کننده ای را برای پیش بینی دقیق ابتلا به دیابت با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف، را ارائه می دهد که در تشخیص دیابت مفید است. مکانیسم حکم فازی روش پیشنهادی، اطلاعات جمع اوری شده از بیماران را به عنوان ورودی به شکل پایگاه داده می گیرد. این سیستم هم قواعد و هم دانش پزشک را در نظر می گیرد تا نرخ پیش بینی ابتلا به دیابت را فراهم نماید. ارزیابی، نتایج این روش با دقت بهتر در مقایسه با سایر روش های پیش بینی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: منطق فازی، مکانسیم حکم فازی، سیستم خبره، سیستم تشخیص ابتلا به دیابت مبتنی بر منطق فازی (FLDDS)

 

Improving the Prediction Rate of Diabetes using Fuzzy Expert System

Abstract

The use of fuzzy logic in disease diagnosis is very common and beneficial as it incorporates the knowledge and experience of physician into fuzzy sets and rules. Most of the research proposed different systems for the diabetes diagnosis. But their accuracy of prediction is not accurate. So, the proposed system presents promising approach for accurately predicting the diabetes by considering the different parameters which are helpful in the diagnosis of diabetes. The proposed fuzzy verdict mechanism takes the information collected from the patients as inputs in the form of datasets. System considers both rules and physicians knowledge to provide the prediction rate of diabetes. Evaluation shows the approach results in better accuracy as compared to other prediction approaches.
Index Terms: Fuzzy Logic, Fuzzy Verdict Mechanism, Expert System, Fuzzy Logic based Diabetes Diagnosis System (FLDDS)

.

.

95,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *