الگوریتم تخصیص وظیفه مبتنی بر اپیدمیولوژی برای سیستم های توزیع

مقاله

الگوریتم تخصیص وظیفه مبتنی بر اپیدمیولوژی برای سیستم های توزیع

Epidemiology-based Task Assignment Algorithm for Distributed Systems

مقاله انگلیسی ۸ صفحه PDF ترجمه فارسی ۱۶ صفحه Word

چکیده

هدف: طراحی الگوریتم های تخصیص وظیفه بر اساس الگوهای شیوع بیماری در میان جمعیت.
محدوده: اپیدمیولوژی، الگوهای فضایی و زمانی بیماری را در جمعیت و عوامل مؤثر بر آن مطالعه می کند. یک بیماری همه گیر در خارج از فعالیت های جمعیت و محیط زیست پدیدار می شود. تخصیص وظیفه یک فعالیت معمول در بسیاری از عرصه هاست که در آن وظایف فرعی ایجاد، واگذار، و در مجموع برای رسیدن به وظیفه اصلی حمل شده اند. با توجه به پیچیدگی و محتوای آن، تخصیص وظیفه می تواند یک فعالیت چالش برانگیز باشد که می تواند در نتایج محدود شود. این تحقیق، تخصیص وظیفه را به عنوان یک بیماری همه گیر در یک سیستم توزیع شده مطالعه می کند. مدل های محاسباتی را برای درک شیوع بیماری های منتقله از آئروسل با استفاده از روش مدل سازی مبتنی بر عامل توسعه داده ایم. آزمایش هایی را برای مشاهده الگوهای ظهور در طول گسترش بیماری در میان افراد و دریافت بینش مکانیسم آنها انجام داده ایم. این مکانیسم ها برای طراحی الگوریتم هایی جهت تخصیص وظیفه بر روی سیستم های توزیع استفاده می شوند.
نتایج: درک رفتار ناشی از بیماری می تواند پلت فرمی برای توسعه الگوریتم های توزیع شده فراهم آورد که می تواند در غلبه بر برخی از چالش های تخصیص کار در یک سیستم توزیع شده مفید باشد.
کلمات کلیدی:  مدل سازی مبتنی بر عامل, الگوریتم های توزیع, تخصیص وظیفه, مدلسازی, اپیدمیولوژی محاسباتی, اپیدمیولوژی

70,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *