پایان نامه بانکداری الکترونیک

پایان نامه بانکداری الکترونیک

۶۴ صفحه فایل Word

چکیده:

همان طور که می دانیم بخش وسیعی از فعالیت های تجاری کشور و خانواده ها در ارتباط مستقیم با بانک هاست از این رو می توان گفت بانک ها نقشی اساسی در اقتصاد کشور ایفا می کنند. رشد و گسترش روز افزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده است. افزایش دسترسی به شبکه جهانی اینترنت،انقلابی را در زمینه ارتباطات دریک به یک و یک به چند در همه نقاط دنیا به وجود آورده است. امروزه فناوری اطلاعات به عنوان سودمندترین بخش صنعت ،اقتصاد و فرهنگ تلقی میشود. بانکداری الکترونیک جزو چیزهایی است که خیلی‌ها در مورد آن صحبت می‌کنند و در جهت توسعه آن تلاش می‌شود اما کمتر کسی می‌داند بانکداری الکترونیک شامل چه مواردی می‌شود. ما در این پروزه ابتدا به تاریخچه ی بانکداری الکترونیک در جهان و ایران و نیزدراین پروزه تعریف مختصری از بانکداری الکترونیک ،ریسک عملیاتی بانکداری الکترونیک، بررسی تصویر ذهنی مشتریان از بانکداری الکترونیک،تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری کاغذی،مزایای و معایب بانکداری الکترونیک پرداخته ایم.

واژگان کلیدی: بانکداری الکترونیک،ریسک عملیاتی،موانع بانکداری الکترونیک،انتقال الکترونیک وجوه

Abstract

As we know, a large part of business activities and families in the country is in direct contact with the banks. So it can be said, Banks have an important role in the national economy. Growth and spread of communications technology, has created a revolution in many aspects of human life and organizational performance. Increasing access to the internet has created a revolution in the field of communication in one-to-one and one-to-many communications in all parts of the world. Today, information technology is useful in industry, economy and culture.  Electronic banking is one of the things they talk much about it and is trying to develop it, but hardly anyone knows what constitutes as electronic banking. In this project we will focus on the following: History of electronic banking in the world and Iran , A brief definition of e-banking ,Operational risks of electronic banking ,Considering of customer’s mental image of e-banking , Difference between electronic banking and paper banking ,Advantages and disadvantages of electronic banking

Keywords: Electronic Banking, Operational Risk, Barriers of electronic banking, Transferring of electronic funds

270,000 ریال – خرید

فهرست منابع

چکیده ۱

واژگان کلیدی.. ۱

مقدمه. ۱

فصل اول. ۳

۱-۱- بیان مسئله و بیان موضوع تحقیق : ۳

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ۳

۱-۳- بانکداری الکترونیک: ۵

۱-۳-۱- اعتماد مشتری : ۵

۱-۳-۲- ویژگی‌ها بانکداری الکترونیک… ۶

۱-۳-۳- هدف در توسعه بانکداری الکترونیک چیست؟! ۷

۱-۳-۴- هدف از بانکداری و پرداخت الکترونیک چیست؟. ۸

۱-۳-۵- جایگاه مشتریان در بانکداری الکترونیک… ۱۰

۱-۳-۶- پیشینه بانکداری الکترونیک: ۱۰

۱-۴- تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی. ۱۱

۱-۵- تارخچه یبانکداری الکترونیک در جهان. ۱۲

۱-۶- تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی در ایران. ۱۳

۱-۷- انواع بانکداری الکترونیکی. ۱۳

۱-۷-۱- بانکداری الکترونیکی بین بانکی در سطح کلی.. ۱۳

۱-۷-۲- بانکداری الکترونیکی درون بانکی.. ۱۴

۱-۸- انواع خدمات بانکداری الکترونیکی: ۱۴

۱-۸-۱- بانکداری با استفاده از خودپرداز (ATM): 14

۱-۸-۲- بانکداری براساس پایانه های فروش (POS): 14

۱-۸-۳- سامانه بانکداری پیام کوتاه (SMS): 15

۱-۸-۴- سامانه بانکداری موبایل (M-Banking): 15

۱-۹- تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری کاغذی.. ۱۵

۱-۱۰- تفاوت بانکداری الکترونیکی و اتوماسیون بانکی. ۱۵

فصل دوم. ۱۶

۲-۱- بانکداری الکترونیک با تأکید بر بررسی ریسک عملیاتی در شبکه بانکی. ۱۶

۲-۲- ادبیات نظری و تجربی ریسک.. ۱۶

۲-۲-۱- انواع ریسک مالی : ۱۷

۲-۲-۲- انواع ریسک غیر مالی : ۱۷

۲-۳- روش شناسی تحقیق. ۱۷

۲-۳-۱- روش گردآوری داده‌ها: ۱۸

۲-۳-۲- سازماندهی داده ها: ۱۸

۲-۴- مقایسه تطبیقی تجربیات کشورهای مختلف در خصوص بانکداری الکترونیک  باایران. ۱۸

۲-۵- سرانه اسکناس درگردش.. ۱۹

۲-۶- محدودیتها و تنگناهای مدیریت ریسک عملیاتی. ۲۰

۲-۷- پیشنهادات و نتیجه گیری.. ۲۱

فصل سوم. ۲۳

۳-۱- استفاده از بانکداری الکترونیک در ایران طبق آمار ۲۳

۳-۲- آمارهای بانکداری الکترونیکی. ۲۴

۳-۳- کمیت ابزارها و تجهیزات پرداخت.. ۲۵

۳-۴- توزیع جغرافیایی ابزارها و تجهیزات پرداخت.. ۲۵

۳-۵- تناسب ابزارها و تجهیزات پرداخت.. ۲۵

۳-۵-۱- کارت‌های صادره ۲۶

۳-۵-۲- نسبت کارت به درگاه‌های پرداخت… ۲۷

۳-۵-۳- تراکنش‌ در مجاری مختلف… ۲۹

۳-۵-۴- مبلغ تراکنش‌‌ها ۳۱

۳-۶- بررسی مقایسه ای وضعیت بانکداری اینترنتی در بانکهای ایرانی. ۳۴

۳-۶-۱- بانکداری اینترنتی در بانک کشاورزی.. ۳۴

۳-۶-۲- بانکداری اینترنتی در بانک پاسارگاد. ۳۵

۳-۶-۳- بانکداری اینترنتی در بانک سامان.. ۳۶

۳-۶-۴- بانکداری اینترنتی در بانک ملت… ۳۶

۳-۶-۵- بانکداری اینترنتی در بانک اقتصاد نوین.. ۳۷

۳-۶-۶- بانکداری اینترنتی در بانک صادرات.. ۳۷

۳-۶-۷- بانکداری اینترنتی در بانک تجارت.. ۳۷

۳-۶-۸- بانکداری اینترنتی در بانک ملی.. ۳۷

۳-۶-۹- بانکداری اینترنتی و بانک پارسیان.. ۳۸

فصل چهارم. ۴۱

۴-۱- مزایا و معایب بانکداری الکترونیک.. ۴۱

۴-۱-۱- دسترسی یا دستیابی فارغ از مکان و زمان به خدمات ارائه شده بانکها ۴۱

۴-۱-۲- حذف موانع افتتاح حساب.. ۴۱

۴-۱-۳- سهولت در پرداخت قبوض…. ۴۱

۴-۲- معایب بانکداری الکترونیکی. ۴۲

۴-۲-۱- خطرهای امنیتی.. ۴۲

۴-۲-۲- ناآشنایی با فناوری.. ۴۲

۴-۳- مشکلات وموانع گسترش بانکداری الکترونیکی در ایران: ۴۴

۴-۳-۱-مشکلات مربوط به زیرساختهای اساسی:. ۴۴

۴-۳-۲-کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای پیشبرد بانکداری الکترونیکی در ایران:. ۴۴

۴-۳-۳-موانع فرهنگی و اجتماعی و آموزشی در گسترش بانکداری الکترونیکی:. ۴۵

۴-۴- چالش‌های بانکداری الکترونیک: ۴۶

۴-۵- معیارها و سیاست‌های امنیتی: ۴۷

۴-۶- عوامل کلیدی در پذیرش بانکداری الکترونیک: ۴۸

۴-۷- نتیجه‌گیری: ۵۰

فصل پنجم. ۵۱

۵-۱- ساختار و اصول بانکداری اسلامی. ۵۱

۵-۲- تاریخچه ی بانکداری اسلامی. ۵۳

نتیجه گیری: ۵۴

منابع و ماخذ: ۵۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *