پیش بینی داده های سری زمانی بر اساس روش های شناسایی آماری الگو و منطق فازی

پایان نامه پیش بینی داده های سری زمانی بر اساس روش های شناسایی آماری الگو و منطق فازی Predicted time series data using statistical pattern recognition and fuzzy logic پایان نامه فوق در ۵۴ صفحه با فرمت ورد و ۱۹ صفحه پروپوزال می باشد مقدمه: فلسفه ی داده کاوی این —> ادامه مطلب