حملات شیلینگ علیه سیستم‌های توصیه‌گر: یک پیمایش جامع

حملات شیلینگ علیه سیستم‌های توصیه‌گر: یک پیمایش جامع Shilling attacks against recommender systems: a comprehensive survey مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه PDF ترجمه فارسی ۴۲ صفحه Word چکیده فروشندگان اینترنتی از الگوریتم های فیلترینگ تشریک مساعی (همکار)به منظور ارائه توصیه ها برای مشتریان خود استفاده می کنند تا بتوانند فروش و —> ادامه مطلب