رمزنگاری با استفاده از شبکه‌های عصبی

رمزنگاری با استفاده از شبکه‌های عصبی چکیده هدف این پروژه پیاده سازی روش های شبکه های عصبی مصنوعی در رمزنگاری می‌باشد رمزنگاری تکنیکی برای رمزگذاری پیام های ساده و تبدیل آن به یک متن رمزی برای انتقال ابر از طریق هر کانالی می باشد . آموزش شبکه با استفاده از —> ادامه مطلب