چارچوبی برای انتقال مجموعه داده­ های رابطه ­ای به NoSQL

چارچوبی برای انتقال مجموعه داده­ های رابطه ­ای به NoSQL

 A Framework for Migrating Relational Datasets to NoSQL

مقاله انگلیسی به همراه ترجمه

(انگلیسی ۱۰ صفحه Pdf  ترجمه فارسی ۱۸ صفحه Word)

چکیده:

در توسعه نرم افزار، انتقال از یک سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) به دیگری، به خصوص با ویژگی های متمایز، یک چالش برای برنامه نویسان و مدیران پایگاه داده است.تغییرات در کد برنامه به منظور تطابق با DBMS جدید معمولاگسترده است و، باعث انتقالغیر عملی می­شود. به منظور مقابله با این مشکل، ما چارچوبی به نام NoSQLayer را ارئه می­دهیم که قادر به پشتیبانی از  تسهیلانتقال ازرابطه ای (به عنوان مثال، خروجی) به NoSQLDBMS (به عنوان مثال، مانگودیبی) است. این چارچوب در دو بخش ارائه شده است: (۱) ماژول انتقال؛ و، (۲) ماژول نگاشت.یکی از اولین­ها،مجموعه ای از روشها است کهقادر بهانتقالبی­وققه بینDBMSها (به عنوان مثال MySQLبه مانگودیبی) است. دومییک لایه پایداری برای پردازش درخواستهای پایگاه داده، ارائه می­دهد که قادر به ترجمه و اجرای این درخواست ها در هر DBMS است و داده ها در فرمت مناسب باز می­گردند.آزمایش ها NoSQLayer را عنوان یک تعداد اندک راه حل مناسب برای رسیدگی به حجم زیادی از داده ها (به عنوان مثال، مقیاس وب) نشان می­دهند که DBMS رابطه ای سنتی ممکن است در انجام کار خویش بی منطق باشد.

 

واژگان کلیدی: چارچوب, انتقال کلان داده, رابطه ای, NoSQL

Abstract

In software development, migration from a Data Base Management System (DBMS) to another, especially with distinct characteristics, is a challenge for programmers and database administrators. Changes in the application code in order to comply with new DBMS are usually vast, causing migrations infeasible. In order to tackle this problem, we present NoSQLayer, a framework capable to support conveniently migrating from relational (i.e., MySQL) to NoSQL DBMS (i.e., MongoDB). This framework is presented in two parts: (1) migration module; and, (2) mapping module. The first one is a set of methods enabling seamless migration between DBMSs (i.e. MySQL to MongoDB). The latter provides a persistence layer to process database requests, being capable to translate and execute these requests in any DBMS, returning the data in a suitable format as well. Experiments show NoSQLayer as a handful solution suitable to handle large volume of data (e.g., Web scale) in which traditional relational DBMS might be inept in the duty.

.

.

85,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *