مقایسه مدل CRM: مبنایی برای ایجاد معماری سازمانی برای CRM اجتماعی

مقایسه مدل CRM: مبنایی برای ایجاد معماری سازمانی برای CRM اجتماعی

مقاله انگلیسی ۹ صفحه PDF ترجمه فارسی ۱۲ صفحه WORD

چکیده:

پیاده-سازی دقیق CRM برای شرکتها مطمئنا بر بقای یک شرکت در کسب و کار تاثیرگذار است زیرا به نگهداری روابط خوب و بد با مشتریان ارتباط می­یابد که باعث بهبود وفاداری آنها می­شود. چند مدل/چارچوب CRM وجود دارند که در حال حاضر به شکلی وسیع شناخته شده هستند. با انجام مقایسه بین این مدلها، ما می­توانیم نتیجه گیری های دقیق و مفیدی برای شناسایی نقاط حساس در ایجاد چارچوب مدل CRM اجتماعی داشته باشیم. برای هماهنگسازی کسب و کار با فناوری اطلاعات، ما باید معماری سازمانیی را ایجاد نماییم که با موقعیت شرکت همخوانی داشته باشد. ادغام چارچوب زاکمن و معماری سیستم اطلاعات یکپارچه (ARIS) به عنوان ایجاد پلی بین مدل/چارچوب CRM اجتماعی با توسعه تکنولوژی و سیستم اطلاعاتیش دیده می­شود که باعث موفقیت در فرایند پیاده­سازی می­شود.

کلیدواژه­ ها: مدل CRM, معماری سازمانی, چارچوب زاکمن, معماری سیستم اطلاعات یکپارچه (ARIS)

 

The Comparison of CRM Model : a Baseline to Create Enterprise Architecture for Social CRM

Abstract:

Precise CRM implementation for companies certainly affects the business survival of a company because it will relate to the maintenance of good and right relationship with the customers which will make their loyalty improves. There are numerous models / frameworks of CRM which is widely known today. By making comparison between these models, we can make exact and useful deliverables to identify crucial points in building Social CRM model/framework. To harmonize business with the Information Technology, we need to create enterprise architecture that suit the company’s situation. The merger of Zachman framework and Architecture for Integrated Information System (ARIS) is viewed as the bridging of Social CRM model/framework with its technology development and information system which will bring success in the implementation process

Keywords: CRM Model, Enterprise Architecture, Zachman Framework, Architecture for Integrated Information System (ARIS)

.

.

180,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *