سمینار وراثت و جرم در بزهکاری

سمینار وراثت و جرم در بزهکاری

۳۶ صفحه فایل WORD

مقدمه

از دیرباز انسان برایش این سئوال مطرح بوده که دارای چه ماهیت و سرشتی است. این سرشت تحت تاثیر چه عواملی قرار می گیرد؟ همواره این مطلب برای انسان سئوال انگیز است که چرا یکی چون هابیل پاک و مقدس شده و یکی چون قابیل خون ریز و جنایتکار می شود . در طول تاریخ نظریات زیادی درموردسرشت آدمی وعوامل تغییر دهنده آن داده شده است  بسیاری سرشت وفطرت آدمی راچیزی دانسته اند که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. به نظر اینان هرفرد همان گونه که متولد شده است زندگی می کند. یعنی انسان چگونه زیستن را با خود به دنیا آورده است. در مقابل عده ای انسان را همچون مومی دانسته اند که هیچ شکلی ندارد و این زمان و محیط است که اورا شکل می دهد. اعتقاد بسیاری از جرم شناسان موید این مطلب است که «ژنتیک می تواند در جرم نقش داشته باشد ولی تنها یکی از علتهای جرم و اغلب عامل کوچکی به شمار می آید زیرا محیط عامل تعیین کننده و علت اصلی رفتار جنایی است. و جرم می تواند علتهای مختلفی داشته باشند که ما دراین کتاب می خواهیم به همه عواملی بپردازیم که هرکدام به نحوی ازانحاء در ارتکاب جرم مؤثر است. ابتدا چند اصطلاح جرم شناسی را توضیح می دهیم و سپس به معرفی عوامل و چگونگی تاثیر پذیری آن می پردازیم.

کلمات کلیدی: جرم شناسی, وراثت و جرم در بزهکاری, رفتار روانی و جنایی جرم, اختلالات روانی جرم

.

.

85,000 ریال – خرید

.

.

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول :اصول جرم شناسی
مبحث اول : عوامل فردی یا بیولوژیک
مبحث  دوم : طبقه بندی بعضی عوامل
فصل دوم  :تاثیروراثت و جرم در بزهکاری
مبحث اول : تاثیر وراثت و جرم در بزهکاری
مبحث دوم – عوامل ذاتی غیرارثی
مبحث سوم : مبحث اول- تبیین روان شناختی و رفتار جنایی
مبحث چهارم  – انواع عقده های روانی
مبحث پنجم :  انواع اختلالات روانی
مبحث ششم :روان دردمندی یا اختلال شخصیت غیراجتماعی
فصل سوم :تاثیر سن و جنس دربزهکاری
مبحث اول :تاثیر سن و جنس دربزهکاری
مبحث دوم : جنسیت و تاثیر آن در بزهکاری
مبحث سوم :   خانواده و تاثیرآن دربزهکاری
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *