پایان نامه اسباب و آثار انحلال عقد حواله

پایان نامه اسباب و آثار انحلال عقد حواله

۱۳۱ صفحه فایل Word

چکیده:

عقد حواله یکی از شیوه های انتقال تعهد از راه انتقال دین به شمار می رود و از عقود معین ،مسامحه ای ، ارفاقی تبعی و لازم می باشد زیرا با انتقال دین از ذمه محیل به محال علیه تعهد به پرداخت دین به محال علیه منتقل می شود در حقوق غرب ، انتقال دین در فرایند طولانی مدت صورت پذیرفته است به طوری که ابتدا نظریه ی ((شخصی بودن تعهد)) پذیرفته شد که در آن شخص مدیون موضوع حق و وجود تعهد وابسته به شخص او بود از این رو با تغییر یکی از دو طرف تعهد موضوع آن نیز پایدار نمی ماند و قابل انتقال نبود تنها استثناء انتقال قهری تعهد از شخص فوت شده به وارثان او بود پس از آن روش هایی چون ((وکالت در قبض دین)) پذیرفته شد تا خلاء انتقال تعهد برطرف گردد اما این روش نیز کاستی هایی داشت. بعدها نهاد حواله به معنای درخواست مدیون از محال علیه برای تعهد به پرداخت معادل دین به طلبکار به عنوان شیوه ای برای انتقال دین پذیرفته شد که البته با حواله ی مصطلح در فقه اسلامی و حقوق ایران تفاوت اساسی دارد در فقه اسلامی از ابتدا دین عنصری جدا از شخصیت انسان اما مرتبط با آن مطرح گردیده و انتقال دین در قالب عقودی چون ضمان و حواله پذیرفته شده است برخی از فقها عموم ((افوابا العقود)) را در آیه اول سوره مائده شامل عقد حواله نیز دانسته اند در مورد اسباب انحلال عقد حواله با توجه به ماده ۷۳۲ قانون مدنی دو دیدگاه اصلی و اساسی بین حقوقدانان وجود دارد دیدگاه اول اینکه اسباب انحلال عقد حواله منحصر به ماده قانونی مذکور می باشد و سایراسباب انحلال عقود در این عقد جاری نمی باشد . اما دیدگاه دوم براین باور است که اسباب انحلال مذکور در ماده۷۳۲ قانون مدنی از باب غلبه بیان شده است و سایر اسباب انحلال دراین عقود جاری می‌باشد مثل تفاسخ و خیار تبعض صفقه یا خیار تدلیس مگر اینکه با طبیعت این عقد سازگارنباشد مثل خیار مجلس و حیوان که مختص عقد بیع می باشد . در صورت اعتقاد به دیدگاه اول : در عقد حواله امکان شرط خیار فسخ برای هر یک از طرفین یا شخص ثالث وجود دارد و در این عقد دررابطه با خیار تخلف از مقررات عقد حواله چنین حقی برای متعهدله متصور نشده است و اینکه انفساخ یکی از موارد انحلال عقود می باشد چه به صورت صریح  و چه به صورت ضمنی   به آن اشاره نشده است اما در صورت اعتقاد به دیدگاه دوم باید گفت که تمامی اسباب انحلال عقود در این عقد پذیرفته می شود به غیر اسبابی که با طبیعت این عقد سازگار نیست .

واژگان کلیدی: عقد, حواله, انحلال, فسخ, انفساخ, تفاسخ

فهرست مطالب

.

.

98,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *