احتمال تداخل-تصادم در شبکه های اشباع شدۀ IEEE 802.11

احتمال تداخل-تصادم در شبکه های اشباع شدۀ IEEE 802.11

مقاله انگلیسی ۵ صفحه Pdf مقاله ترجمه شده فارسی ۸ صفحه Word

چکیده

دراین مقاله ، تاثیرِ دریافت کانال – پس از یک دوره شلوغ – را برروی احتمال تداخل در یک شبکه اشباع شده IEEE 802.11 بررسی می کنیم . یک مدل تحلیلی جدید که وضعیت سابق کانال را درنظر می گیرد ، برای بدست آوردن احتمال تداخل مطرح می شود . با استفاده از شبیه سازی نشان می دهیم که قضیۀ معروف “نقطه ثابت” که حالت خاصی از مدل جدید است ، با افزایش سایز پنجره Back-off اولیه ، دقیق تر می شود .

Collision Probability in Saturated IEEE 802.11 Networks

In this paper we study the impact of channel capture following a busy period on collision probabilities in a saturated IEEE 802.11 network. A new analytical model that takes into account the previous channel status is proposed to obtain collision probabilities. Using simulation, we show that the well-known fixed point analysis, which is a special case of the new model, becomes more accurate as the size of the initial back-off window increases

.

.

90,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *