تحویل برنامه کاربردی در محیط های چند ابری با استفاده از شبکه های نرم افزار محور

تحویل برنامه کاربردی در محیط های چند ابری با استفاده از شبکه های نرم افزار محور

Application delivery in multi-cloud environments using software defined networking

مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه PDF ترجمه فارسی ۲۵ صفحه WORD به همراه فایل پاورپوینت

چکیده

امروزه، بیشتر فراهم کنندگان کاربردی عظیم مانند گوگل، میکروسافت، یاهو، آمازون و فیسبوک چندین مراکز داده توزیع شده جغرافیایی را به کار می برند که خدمت دهنده به جمعیت کاربران جهانی می باشد که غالبا سیار می باشند. اگرچه، بکارگیری خدمات-محور و تحویل معانی از کاربردهای مقیاس-اینترنت مدرن به صورت طبیعی مناسب برای طراحی میزبان-محور اینترنت نمی باشد. در این مدل سرویس-محور، کاربر به یک خدمت و نه به یک میزبان مشخص متصل می شود. یک خدمت مجازی سازی کننده نقطه پایانی برنامه می باشد، و می تواند تکثیر، قطعه بندی و توزیع شده گردد و بر روی میزبان های مختلف در موقعیت های مختلف تشکیل می گردد. برای پوشش دادن این فاصله بین طراحی و استفاده، فراهم کنندگان خدمات از زیرساخت های شبکه سرویس محور در محیط های مراکز داده ای سازمانی شان بکارگیری کرده اند در حالی که یک رابط دسترسی خدمات میزبان محور با بقیه اینترنت حفظ می گردد. این موضوع توسط مکانیزم های اطلاعات-سطح شامل اطلاعات-سطح وکالتی (مجازی سازی کننده نقطه پایانی سرویس) و هدایت ترافیک لایه ۷ می باشد(نگاشت پویا درخواست های سرویس برای سرورهای کاربردی متفاوت و سازماندهی ترکیب و تغییر سرویس). اگرچه، بکارگیری و مدیریت زیرساخت های توزیع شده پهنا گسترده فراهم کننده این مکانیزم های خدمت-محور برای پشتیبانی محیط های مرکز چند داده ای می باشد که به صورت بازدارنده ای گران است و حتی برای فراهم کنندگان خدمات بزرگ نیز دشوار می باشد. بنابراین، اگرچه با توجه به پیشرفت های اخیر در محاسبات ابری که منجر به دسترسی پذیری آسان منابع محاسباتی توزیع شده برای فراهم کنندگان خدمت کوچکتر برای مدل های بسیار انعطاف پذیر و پویای لیزینگ منابع پیش پرداختی می شود، این برای فراهم کنندگان خدمات دشوار است تا فرصت های فراهم شده توسط همچین محیط های چند ابری بدون پشتیبانی معماری عمومی برای اینترنت خدمات محور توسعه دهند. در این مقاله، ما یک معماری شبکه خدمات محور جدید برای اینترنت فعلی تحت عنوان OpenADN ارائه دادیم. OpenADN به فراهم کنندگان خدمات اجازه می دهد تا قادر به بکارگیری محیط های چند ابری برای بکارگیری و تحویل خدمات بر روی زیرساخت های شبکه پهن گسترده، خدمات محور، اشتراکی فراهم شده توسط فراهم کنندگان شخص ثالث در برگیرنده فراهم کنندگان خدمات اینترنت، فراهم کنندگان خدمات ابر، و شبکه های تحویل محتوا باشند. طراحی OpenADN بکارگیرنده چارچوب های پیشنهادی اخیر از شبکه های نرم افزار محور می باشد تا بکارگیری و مدیریت دستگاه های OpenADN آگاه را فراهم کند. این مقاله تمرکزش اکثرا بر روی طراحی داده-سطح از OpenADN می باشد.

ABSTRACT:

Today, most large Application Service Providers (ASPs) such as Google, Microsoft, Yahoo Amazon and Facebook operate multiple geographically distributed datacenters, serving a global user population that are often mobile. However, the service-centric deployment and delivery semantics of these modern Internet-scale applications do not fit naturally into the Internet’s host-centric design. In this service-centric model, users connect to a service, and not a particular host. A service virtualizes the application endpoint, and could be replicated, partitioned, distributed and composed over many different hosts in many different locations. To address this gap between design and use, ASPs deploy a service-centric network infrastructure within their enterprise datacenter environments while maintaining a (virtual) host-centric service access interface with the rest-of-the-Internet. This is done using data-plane mechanisms including data-plane proxying (virtualizing the service endpoint) and Layer 7 (L7) traffic steering (dynamically mapping service requests to different application servers and orchestrating service composition and chaining). However, deploying and managing a wide-area distributed infrastructure providing these service-centric mechanisms to support multi-data center environments is prohibitively expensive and difficult even for the largest of ASPs. Therefore, although recent advances in cloud computing make distributed computing resources easily available to smaller ASPs on a very flexible and dynamic pay-as-you-go resource-leasing model, it is difficult for these ASPs to leverage the opportunities provided by such multi-cloud environments without general architectural support for a service-centric Internet. In this paper, we present a new service-centric networking architecture for the current Internet called OpenADN. OpenADN will allow ASPs to be able to fully leverage multi-cloud environments for deploying and delivering their applications over a shared, service-centric, wide-area network infrastructure provided by third-party providers including Internet Service Providers (ISPs), Cloud Service Providers (CSPs) and Content Delivery Networks (CDNs). The OpenADN design leverages the recently proposed framework of Software Defined Networking (SDN) to implement and manage the deployment of OpenADN-aware devices. This paper focuses mostly on the data-plane design of OpenADN.

.

.

220,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *