جزوه آزمون دهیاری ها (سوالات عمومی و تخصصی)

جزوه کامل آزمون دهیاریها (مشترک بین مشاغل) فهرست مطالب: قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب١۵/٠۴/۶٢واصلاحات بعدی) آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران (مصوب٢٢/٠٧/۶٣) قانون، تلایکشت وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ٠١/٠٣/٧۵ با اصلاحات بعدی) آیین نامه اجرایی، تشکیلات —> ادامه مطلب

سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ۹۶

سوالات عمومی دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ۹۶   این مجموعه شامل تازه ترین نمونه سوالات عمومی دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ۹۶ می باشد. هدف از تهیه این مجموعه سوالات کمک به آماده سازی شما از نظر علمی بوده تا با نمونه سوالات و سطح سوالات در —> ادامه مطلب

سوالات رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه های حضوری

سوالات رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه های حضوری این مجموعه شامل تازه ترین نمونه سوالات گزینش استخدامی و مصاحبه های حضوری ادارات، سازمانها، بانکها، شرکت ها و … می باشد. هدف از تهیه این مجموعه سوالات کمک به آماده سازی شما از نظر علمی بوده تا شما در آزمونی —> ادامه مطلب

نمونه سوالات عمومی استخدامی

نمونه سوالات عمومی استخدامی کلیه گرایش ها این مجموعه شامل تازه ترین نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی ادارات، سازمانها، بانکها، شرکت ها و … می باشد. هدف از تهیه این مجموعه سوالات کمک به آماده سازی شما از نظر علمی بوده تا شما در آزمونی که پیش رو دارید با —> ادامه مطلب