شناسایی تهدیدهای امنیتی شبکه­ ی ابری به منظور تقویت چارچوب به‌ کار رفته برای رایانش ابری

مقاله شناسایی تهدیدهای امنیتی شبکه­ ی ابری به منظور تقویت چارچوب به‌ کار رفته برای رایانش ابری Identifying Cloud Security Threats to Strengthen Cloud Computing Adoption Framework مقاله انگلیسی ۶ صفحه PDF ترجمه فارسی ۱۱ صفحه Word چکیده رایانش ابری شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا تمام فرآیندهای فناوری اطلاعات (IT) —> ادامه مطلب

طراحی و توصیف یک تمام جمع کننده جدید مقاوم در برابر خطا برای دستگاه های اتوماتیک سلول کوانتومی نقطه

طراحی و توصیف یک تمام جمع کننده جدید مقاوم در برابر خطا برای دستگاه های اتوماتیک سلول کوانتومی نقطه Design and characterization of a new fault-tolerant full-adder for quantum-dot cellular automata ترجمه فارسی ۱۷ صفحه Word متن انگلیسی ۸ صفحه PDF چکیده: یک تمام جمع کننده جدید مقاوم در برابر —> ادامه مطلب

بهینه یابی محیط های پویا به کمک الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب و دسته ماهی های مصنوعی

بهینه یابی محیط های پویا به کمک الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب و دسته ماهی های مصنوعی 10 صفحه فایل PDF    چکیده مقاله: در این مقاله یک روش ترکیبی جدید برای بهینه یابی محیط های پویا ارائه شده است.این روش از ترکیب الگوریتم بهینهسازی کرم شب تابFire Fly —> ادامه مطلب

جایابی بهینه تولید پراکنده به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش شاخص EENS در شبکه تست توزیع

عنوان مقاله: جایابی بهینه تولید پراکنده به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش شاخص EENS در شبکه تست توزیع  منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: رضا روحانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلاله، گروه برق، کلاله، ایران جواد نوروزی —> ادامه مطلب

درجه بندی امنیت خطوط سیستم قدرت در برابر جزیره ای شدن

عنوان مقاله: درجه بندی امنیت خطوط سیستم قدرت در برابر جزیره ای شدن منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: رضا روحانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلاله، گروه برق، کلاله، ایران کمیل حمیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلاله، —> ادامه مطلب