تاثیر و ویژگی مدیریت تغییر در سازمان عمومی- رهبری تحول گرا وساختارسازمانی بروکراتیک

تاثیر و ویژگی مدیریت تغییر در سازمان عمومی- رهبری تحول گرا وساختارسازمانی بروکراتیک The effectiveness and specificity of change management in a public organization: Transformational leadership and a bureaucratic organizational structure مقاله ترجمه شده مدیریت (شامل مقاله اصلی و فایل ترجمه شده) چکیده مطالعات زيادي در زمينه مديريت تغيير سازماني —> ادامه مطلب

تاثیر و ویژگی تغییر مدیریت در سازمان عمومی – رهبری تحول گرا وساختارسازمانی بروکراتیک

تاثیر و ویژگی تغییر مدیریت در سازمان عمومی – رهبری تحول گرا وساختارسازمانی بروکراتیک The effectiveness and specificity of change management in a public organization: Transformational leadership and a bureaucratic organizational structure     چکیده مطالعات زيادي در زمينه مديريت تغيير سازماني براي بخش خصوصي وجود دارد . با وجود —> ادامه مطلب

نمایندگی های بازار در بازاریابی صنعتی: آیا نمایندگی ها می توانند استراتژی را تحت تاثیر قرار دهند؟

نمایندگی های بازار در بازاریابی صنعتی: آیا نمایندگی ها می توانند استراتژی را تحت تاثیر قرار دهند؟ Market representations in industrial marketing: Could representations influence strategy?   چکیده : پرسش اصلی در بازاریابی صنعتی اغلب در مورد این موضوع است که آیا شیوه ای که بر اساس آن بازار یک —> ادامه مطلب

ارتباطات درون سازمانی و رهبری یک رویکرد تعاملی

ارتباطات درون سازمانی و رهبری یک رویکرد تعاملی Intra-organizational communication and leadership: An interactive approach چکیده: از آن جایی که ارتباط در داخل سازمان و رهبری دو عنصر کلیدی در دست یابی به اهداف سازمانی می باشند آنها عوامل تعیین کننده کلیدی بوده و دارای اهمیت زیاد برحسب تاثیر و —> ادامه مطلب

بررسی اثر افشای مسئولیت اجتماعی و اقلام تعهدی غیراختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی اثر افشای مسئولیت اجتماعی و اقلام تعهدی غیراختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: سیده سمیرا قاضوی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، —> ادامه مطلب

بررسی نقش بکارگیری سیستم منابع سازمان ERP در مدیریت درمان

عنوان مقاله: بررسی نقش بکارگیری سیستم منابع سازمان ERP در مدیریت درمان بیماران قلبی بیمارستانهای بندرعباس مطالعه موردی: استان هرمزگان منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: حمیده پدوار – دانشجوی دکتری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی —> ادامه مطلب