بررسی وضعیت حضانت در ایران و شرایط مختلف آن

پایان نامه بررسی وضعیت حضانت در ایران و شرایط مختلف آن ۹۲ صفحه فایل Word   چکیده: نهاد خانواده به عنوان بهترین و مهم‌ترین بستر رشد کودک، همواره مورد توجه قانون‌گذاران و مصلحان اجتماعی بوده است و با اتفاق نظر، همگی والدین را شایسته‌ترین افراد برای نگه‌داری و مراقبت طفل —> ادامه مطلب

کار تحقیقی اجرت المثل در حقوق زوجین

کار تحقیقی اجرت المثل در حقوق زوجین ۴۳ صفحه فایل Word چکیده: اصولاً در حقوق مدنی ایران در تعریف حقوقی اجرت می توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد، —> ادامه مطلب

اثر مربوط به فرهنگ سازمانی و ناسازگاری آن با جهت گیری بازار

اثر مربوط به فرهنگ سازمانی و ناسازگاری آن با جهت گیری بازار  The influence of organizational culture and conflict on market orientation مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه PDF و ترجمه فارسی ۲۲ صفحه word چکیده هدف: اهداف این مطالعه بازبینی کردن سه نوع فرهنگ شناسایی شده می باشد که عبارتند از: —> ادامه مطلب

بیع اموال غیرمادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق مصر

سمینار بیع اموال غیرمادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق مصر ۴۲ صفحه فایل WORD  چکیده: بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تألیف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتیاز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده ۳۳۸ —> ادامه مطلب

سمینار وراثت و جرم در بزهکاری

سمینار وراثت و جرم در بزهکاری ۳۶ صفحه فایل WORD مقدمه از دیرباز انسان برایش این سئوال مطرح بوده که دارای چه ماهیت و سرشتی است. این سرشت تحت تاثیر چه عواملی قرار می گیرد؟ همواره این مطلب برای انسان سئوال انگیز است که چرا یکی چون هابیل پاک و —> ادامه مطلب

تحلیل ماده ۵۲ قانون مدنی :تحلیل حقوقی حق انتفاع

سمینار تحلیل ماده ۵۲ قانون مدنی :تحلیل حقوقی حق انتفاع ۶۲ صفحه فایل WORD چکیده : حق انتفاع که یکی از حقوق عینی نسبت به اموال است تاکنون به‌طور مستقل مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است و نویسندگان تنها در بررسی قانون مدنی در بحث از مواد مربوط به —> ادامه مطلب