بررسی موانع و مشکلات مالیات ستانی از عملیات پیمانکاری

عنوان مقاله: بررسی موانع و مشکلات مالیات ستانی از عملیات پیمانکاری (مطالعه موردی: استان گلستان) منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴   مشخصات نویسندگان مقاله: محمد نوروزی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور،ایران —> ادامه مطلب

کاربرد مدل سیپ در ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات

عنوان مقاله: کاربرد مدل سیپ در ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: زهره کاظمی – کارشناس ارشد اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران حانیه سادات سجادی – استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد —> ادامه مطلب

بررسی تأثیر فرصت های رشد بر اهرم مالی به ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی تأثیر فرصت های رشد بر اهرم مالی به ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴   مشخصات نویسندگان مقاله: زهرا یاری لیچایی – دانشجوی کارشناسی ارشد —> ادامه مطلب

تاثیرگذاری تبادل دانش ضمنی بر موفقیت بازاریابی در شرکت های تولیدی

عنوان مقاله: تاثیرگذاری تبادل دانش ضمنی بر موفقیت بازاریابی در شرکت های تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان گیلان منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: معصومه شیرین پور – کارشناس ارشد اقتصاد پرویز حاجی آقاجانی مقتدر – کارشناس —> ادامه مطلب