اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملکرد جوجه های گوشتی

پایان نامه اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر عملکرد جوجه های گوشتی Effect of Using Guanidino acetate as Substitute of Animal Protein Source on Broiler Performance ۱۳۸ صفحه PDF چکیده: تحقیق حاضر جهت بررسی اثر استفاده از گوانیدینو استات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر —> ادامه مطلب

الگوریتم ژنتیک روش کارآمد در پژوهش عملیاتی

الگوریتم ژنتیک روش کارآمد در پژوهش عملیاتی GENETIC ALGORITHM AN EFFICIENT MODEL IN OPERATIONA RESEARCH ۲۰ صفحه فایل PDF چکیده: روش های کلاسیک در صورت امکان مدلسازی همواره می تواند بهترین جواب ممکن (جواب بهینه) را برای مسائل مختلف پژوهش عملیاتی بیابد. لیکن فرآیند مدلسازی و حل مسائل به روش —> ادامه مطلب

بررسی تأثیر ترشحات فرار برخی از گونه های قارچ

عنوان مقاله: بررسی تأثیر ترشحات فرار برخی از گونه های قارچ Trichoderma علیه قارچ Ascochyta rabiei جدا شده از نخود منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: سیدابراهیم فرجی زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد —> ادامه مطلب