خیار تخلف از شرط صفت

سمینار خیار تخلف از شرط صفت ۳۶ صفحه فایل Word چکیده: موضوع مقاله حاضر اختصاص به شرط صفت دارد. قانون مدنی شرط صفت را چنین تعریف می نماید: «شرط راجعه به کیفیّت یا کمیت مورد معامله» قسمت نخست، شرطی است ضمن عقد که موضوع آن وصفی از اوصاف و عوارض —> ادامه مطلب

جایگاه و مجازات کیفری توهین در حقوق کیفری ایران

مقاله جایگاه و مجازات کیفری توهین در حقوق کیفری ایران ۲۴ صفحه فایل Word چکیده در لغت به معنی «سست گردانیدن» و در اصطلاح حقوقی عبارت از نسبت دادن هر فعل یا ترک فعلی که عرفاً‌ مخالف حیثیت و احترام طرف تلقی شود. عنوان توهین مفهوم کلی است و شامل —> ادامه مطلب

انتقال مالکیت زمان بندی شده یا بیع زمانی

سمینار انتقال مالکیت زمان بندی شده یا بیع زمانی ۳۷ صفحه فایل Word چکیده اگر فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی، به گونه ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد، می تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی کند. در عصرکنونی که «عصر ارتباطات» نام گرفته است، —> ادامه مطلب

بررسی وضعیت حضانت در ایران و شرایط مختلف آن

پایان نامه بررسی وضعیت حضانت در ایران و شرایط مختلف آن ۹۲ صفحه فایل Word   چکیده: نهاد خانواده به عنوان بهترین و مهم‌ترین بستر رشد کودک، همواره مورد توجه قانون‌گذاران و مصلحان اجتماعی بوده است و با اتفاق نظر، همگی والدین را شایسته‌ترین افراد برای نگه‌داری و مراقبت طفل —> ادامه مطلب

کار تحقیقی اجرت المثل در حقوق زوجین

کار تحقیقی اجرت المثل در حقوق زوجین ۴۳ صفحه فایل Word چکیده: اصولاً در حقوق مدنی ایران در تعریف حقوقی اجرت می توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد، —> ادامه مطلب

فرزندخواندگی: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

پایان نامه فرزندخواندگی: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه پایان نامه حقوق ۱۰۱ صفحه فایل Word چکیده فرزند‌خواندگی در فقه اسلامی مورد قبول واقع نشده حال آنکه در مواد ۲۰ و ۲۱ کنوانسیون حقوق کودک به فرزندخواندگی پرداخته شده و از کشورهایی که سیستم فرزند‌خواندگی‌ را به —> ادامه مطلب