شناسایی متغیر های مالی موثر بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته

عنوان مقاله: شناسایی متغیر های مالی موثر بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: میثم احمدی ماژین – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ، واحد علوم و —> ادامه مطلب

بررسی شکاف بین استهلاک حسابداری و ذخیره سرمایهای مالیات

عنوان مقاله: بررسی شکاف بین استهلاک حسابداری و ذخیره سرمایهای مالیات منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: سینا خردیار – عضو هیئت علمی و استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران شعیب رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد —> ادامه مطلب

بررسی تأثیرعدم هموار سازی و قابلیت پیش بینی سود بر تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی تأثیرعدم هموار سازی و قابلیت پیش بینی سود بر تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: امیررضا خانی ذلان – دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری و عضو —> ادامه مطلب

بررسی تأثیر فرصت های رشد بر اهرم مالی به ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی تأثیر فرصت های رشد بر اهرم مالی به ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴   مشخصات نویسندگان مقاله: زهرا یاری لیچایی – دانشجوی کارشناسی ارشد —> ادامه مطلب

تاملی بر شکل گیری تعادل های چندگانه در صنعت بانکداری

عنوان مقاله: تأملی بر شکل گیری تعادل های چندگانه در صنعت بانکداری مطالعه موردی ایران؛1389-1384 منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴  مشخصات نویسندگان مقاله: وحید شعبانی – کارشناس بانک مهر اقتصاد خلاصه مقاله: تعادل های چندگانه روشی برای بازی های جهانی در —> ادامه مطلب

بررسی مقایسه ای دوره تصدی حسابرسی مستقل در شرکتهای درمانده مالی و غیره درمانده مالی

عنوان مقاله: بررسی مقایسه ای دوره تصدی حسابرس مستقل در شرکتهای درمانده مالی و غیردرمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: محمد برادرسلیمی – عضو هئیت علمی، بخش حسابداری، دانشگاه آزاد —> ادامه مطلب