تاثیر فارسی بر زبان و ادبیات عرب

تاثیر فارسی بر زبان و ادبیات عرب ۱۴ صفحه فایل PDF مقدمه: نظر به اینکه زبان عربی جزو ۱۰ زبان مهم کنونی دنیا است و ۲۰۰ میلیون متکلم و یک میلیارد مسلمان کم و بیش با ان آشنایی دارند در این بخش به تاثیر زبان فارسی بر عربی می پردازیم —> ادامه مطلب

بررسی تأثیر رهبری مناسب سازمان بر فرهنگ سازمانی

عنوان مقاله: بررسی تأثیر رهبری مناسب سازمان بر فرهنگ سازمانی منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: کلثوم غلامی – دانشجو دکتری برتامه ریزی آموزش عالی وعضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان گرگان اشرف منتظری – کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث —> ادامه مطلب