سمینار وقف و انواع آن در ایران

سمینار وقف و انواع آن در ایران ۳۸ صفحه فایل Word  چکیده وقف سنتی کهن و ایرانی است که که مسلمانان پس از تسخیر ایران با آن آشنا شدند. در زبان پهلوی واژه‌های اَشوداد، اَهُلوُداد و روانیگان کم و بیش چنین کاربردی دارند. وقف به معنای هدیه ابدی برای خدمت —> ادامه مطلب

کار تحقیقی اجرت المثل در حقوق زوجین

کار تحقیقی اجرت المثل در حقوق زوجین ۴۳ صفحه فایل Word چکیده: اصولاً در حقوق مدنی ایران در تعریف حقوقی اجرت می توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد، —> ادامه مطلب

بیع اموال غیرمادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق مصر

سمینار بیع اموال غیرمادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق مصر ۴۲ صفحه فایل WORD  چکیده: بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تألیف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتیاز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده ۳۳۸ —> ادامه مطلب

سمینار اسباب زوال وقف

سمینار اسباب زوال وقف ۴۷ صفحه فایل WORD چکیده اگربخواهیم به زبان ساده وقف راتوضیح دهیم می توان گفت ؛وقف عملی است ازجنس ایثاروازمنافع خودگذشتن .به این معناکه واقف، از خیر منافع مالی که سال ها برای تحصیل آن زحمت کشیده است، بگذرد وآن را در اختیار موقوف علیهم بگذارد. —> ادامه مطلب

آموزه‌های اخلاقی در مثنویی های عطار نیشابوری

پایان نامه آموزه‌های اخلاقی در مثنویی های عطار نیشابوری ۲۳۳ صفحه فایل word چکیده: فضایل اخلاقی که درون مایه مکتب عرفان است وعارف را با حقیقت ومبدأ وجودآشنا می سازد،در مثنوی های عطاربه کَرّات بیان شده است.و به باور این شاعرگرانقدر، اگرانسان به تصفیه ی نفس وتزکیه ی روح بپردازد، —> ادامه مطلب

تاثیر فارسی بر زبان و ادبیات عرب

تاثیر فارسی بر زبان و ادبیات عرب ۱۴ صفحه فایل PDF مقدمه: نظر به اینکه زبان عربی جزو ۱۰ زبان مهم کنونی دنیا است و ۲۰۰ میلیون متکلم و یک میلیارد مسلمان کم و بیش با ان آشنایی دارند در این بخش به تاثیر زبان فارسی بر عربی می پردازیم —> ادامه مطلب