مفاهیم و تعاریف تفکیک قوا در قانون اساسی

پروپوزال مفاهیم و تعاریف تفکیک قوا در قانون اساسی ۳۰ صفحه فایل Word مقدمه امروزه در توجیه فلسفه تفکیک قوا, آن را تضمینی برای (امنیت عمومی. و جلوگیری از (استبداد. ذکر می کنند. با قبول این مبنا, تفکیک قوایی که ارسطو مطرح می کند, با تفکیک قوای امروزی متفاوت است, —> ادامه مطلب

سمینار وقف و انواع آن در ایران

سمینار وقف و انواع آن در ایران ۳۸ صفحه فایل Word  چکیده وقف سنتی کهن و ایرانی است که که مسلمانان پس از تسخیر ایران با آن آشنا شدند. در زبان پهلوی واژه‌های اَشوداد، اَهُلوُداد و روانیگان کم و بیش چنین کاربردی دارند. وقف به معنای هدیه ابدی برای خدمت —> ادامه مطلب

کار تحقیقی اجرت المثل در حقوق زوجین

کار تحقیقی اجرت المثل در حقوق زوجین ۴۳ صفحه فایل Word چکیده: اصولاً در حقوق مدنی ایران در تعریف حقوقی اجرت می توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد، —> ادامه مطلب

بیع اموال غیرمادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق مصر

سمینار بیع اموال غیرمادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق مصر ۴۲ صفحه فایل WORD  چکیده: بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تألیف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتیاز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده ۳۳۸ —> ادامه مطلب

سمینار اسباب زوال وقف

سمینار اسباب زوال وقف ۴۷ صفحه فایل WORD چکیده اگربخواهیم به زبان ساده وقف راتوضیح دهیم می توان گفت ؛وقف عملی است ازجنس ایثاروازمنافع خودگذشتن .به این معناکه واقف، از خیر منافع مالی که سال ها برای تحصیل آن زحمت کشیده است، بگذرد وآن را در اختیار موقوف علیهم بگذارد. —> ادامه مطلب

آموزه‌های اخلاقی در مثنویی های عطار نیشابوری

پایان نامه آموزه‌های اخلاقی در مثنویی های عطار نیشابوری ۲۳۳ صفحه فایل word چکیده: فضایل اخلاقی که درون مایه مکتب عرفان است وعارف را با حقیقت ومبدأ وجودآشنا می سازد،در مثنوی های عطاربه کَرّات بیان شده است.و به باور این شاعرگرانقدر، اگرانسان به تصفیه ی نفس وتزکیه ی روح بپردازد، —> ادامه مطلب