آموزه‌های اخلاقی در مثنویی های عطار نیشابوری

پایان نامه

آموزه‌های اخلاقی در مثنویی های عطار نیشابوری

۲۳۳ صفحه فایل word

چکیده:

فضایل اخلاقی که درون مایه مکتب عرفان است وعارف را با حقیقت ومبدأ وجودآشنا می سازد،در مثنوی های عطاربه کَرّات بیان شده است.و به باور این شاعرگرانقدر، اگرانسان به تصفیه ی نفس وتزکیه ی روح بپردازد، ورذیلت ها ی  اخلاقی را از روح خود پاک سازد، به پیکره ی عارفی که آینه ی تمام نمای صفات الهی است در درآمده،وآنگاه است که دریچه ی نور،سعادت،تلؤتلؤوحدانیت ودرخشش عظمت وجود اعظم (باری تعالی)به روی او گشوده خواهدشدوآن جاست که مصداق این تعبیرقرآن کریم قرار می گیرد «کسانی که تقوا پیشه کنند همانا آنهارابا حقایق اُمورآشنا خواهیم ساخت».تواضع، یکی ازتعالیم اخلاقی است که ازاوج اندیشه های عرفانی عطارنشأت می گیرد.جایی که ابوالفضل حسن سرخسی بعد ازسالها عبادت و طاعتخدا خود را درخورِجایگاه بزرگان وابرار نمی داند؛و به دوستان ومریدان خود سفارش می کند که او رادرمزار قوم خطاکاران دفن کنندتا شایدموردرحمت خداوندقرار گیرد.یادرمقوله عدالت،که ازآدم تاخاتم وازخاتم تا نهایت عالم همیشه موردبحث ملت ها وتاریخ نویسان و مردم عادی بوده است ،عطار به شیوه ای ماهرانه آن را مطرح کرده ومورد نقد وبررّسی قرار می دهد. درآن جایی که دیوانه ای در خرابه ای بی هیچ تمکّن مالی درمقابل پادشاه وحکمرانی از دیارایران قرار گرفته وبه عدل او خرده می گیرد واو را مورد ذمّ ونصیحت قرار می دهد.یا در جای دیگر موضوعی به نام ایثار را مطرح می نماید که دراین مرحله انسان از خود پرستی رها شده وبه خدا پرستی رسیده ودگر دوستی رادراندیشه خود می پروراند.عطاراین مقوله رانیزبه طرزاستادانه ای درابیات شعری خودبه تصویرمی کشد،که علی(ع) به جای پیامبردر بستر او می خسبد تاپیام آور خدا وفرشته ی عرش وناجی آدمیان از ذلالت و تاریکی،ازصدمات دشمنان در امان بماند. ویا در مقو له صبر،انسانراسنگ آسیابی می داند که تحت تأثیربردباری وتحمل مصائب ودشواری ها ی زمانه ،گوهر انسانیتّش شکوفا شده وبردباری اوکفّاره ی گناهان او شمرده می شودواورا به مسند عزّتوبزرگی می رساند.ودیگرتعالیم وآموزه هایی که درمثنوی های عطار به آن هااشاره شده استوموردتحقیق وبررسی قرار می گیردودرپایان نامه مربوطه به نگارش کشیده می شود.کلیدواژه‌ها:اخلاق،مثنوی، عرفان،فضایل اخلاقی،فریدالدین عطارنیشابوری و…

برای مشاهده فهرست مطالب بر روی لینک کلیک نمایید: فهرست مطالب

.

.

100,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *