اسباب زوال حق انتفاع براساس قوانین و مقررات قانون مدنی

اسباب زوال حق انتفاع براساس قوانین و مقررات قانون مدنی

سمینار حقوق 46 صفحه فایل Word

چکیده:

حق انتفاع از مباحث مهم حقوقی محسوب می شود چنانکه پانزده ماده قانون به بررسی حق انتفاع و انواع و اقسام آن اختصاص یافته است حق انتفاع، حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ، ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. این تعریف؛ حق انتفاع به معنای اعم را در بر می گیرد ولی حق انتفاع به معنای خاص دارای اقسام محدودتری است چنانکه حق انتفاع در معنای خاص خود شامل؛ عمری،رقبی، و سکنی و حبس مطلق می باشد. حق انتفاع با مفاهیم دیگر حقوقی همچون اجاره؛ حق ارتفاق،هبه و عاریه تفاوتها و تشابهایی دارد. هرچند منتفع این حق را دارد که حق انتفاع را به دیگری واگذار کند ولی در کنار بهره ای که از مال موضوع حق انتفاع می برد مسوول حفاظت از عین است ونبایستی از آن سوء استفاده کند و گرنه مسوول جبران خسارات وارده بر عین است . در میان اسبابی که سبب زوال حق انتفاع می شود برخی اسباب مشترکی هستند که موجب زوال حق انتفاع و سایر حقوق عینی می باشند همانند تلف مال موضوع، حق گروهی دیگر اسبابی هستند که با حق ارتقاع مشترک می باشند همانند جمع شدن دو عنوان مالک و منتفع در یک شخص و اسباب دیگری هستند که ویژه حق انتفاع می باشند و سبب زوال آن می گردند همانند انقضاء مدت حق انتفاع یا فوت شخصی که حق انتفاع به مدت عمر او برقرار شده و رجوع مالک در حبس مطلق یعنی اتمام حق انتفاع در صورتی که حق انتفاع به مدت برقرار شده است و مالک فوت یا رجوع کند. نتیجه پایان یافتن حق انتفاع نیز رد شی ء موضوع حق به مالک آنست یعنی با زوال حق انتفاع مالکیت صاحب حق کامل می گردد.

کلمات کلیدی :اسباب ، زوال ، حق ،انتفاع ، ماده 51 ق.م

.

.

60,000 ریال – خرید

.

.

فهرست مطالب:

چکیده: 3

مقدمه. 6

 1. بیان مسئله. 7
 2. سوالات ها و فرضیه ها 9
 3. فرضیه تحقیق.. 9
 4. روش تحقیق.. 10
 5. پیشینه تحقیق.. 11
 6. اهداف تحقیق.. 12
 7. ساختار تحقیق.. 14

فصل اول : کلیات15

مبحث نخست : تعریف حق انتفاع.. 15

گفتار بکم :جایگاه حق انتفاع در حقوق.. 15

گفتار دوم :اقسام حق انتفاع.. 16

گفتار سوم :شرائط حق انتفاع.. 17

مبحث دوم :تفاوت مالکيت منافع و حق انتفاع.. 18

گفتار یکم : تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع.. 20

گفتار دوم : ایجادحق انتفاع:. 22

گفتار سوم : شرایط مال موضوع حق انتفاع: 23

 فصل دوم : اسباب زوال در حق انتفاع.. 27

مبحث نخست : لزوم و صحت زوال حق انتفاع در ماده‌ی51. 28

گفتار یکم : وقف در حق زوال انتفاع.. 29

گفتار دوم : زوال حق اولویت تحجیر. 31

مبحث دوم :اعراض در زوال حق انتفاع.. 35

گفتار سوم : ماليات بردرآمد املاک…. 36

نتیجه گیری.. 44

پیشنهادات… 45

منابع   46

2 Replies to “اسباب زوال حق انتفاع براساس قوانین و مقررات قانون مدنی”

 1. عبدالمقدم

  بخود حق میدهم که در رابطه به حق انتفاع و ، انتها وزوال از مطالب ارائه شما مستفید گردم امید وارم مرا یاری رسانیده ممنون سازند.

  Reply
 2. عبدالمقدم

  خرسند اینکه موضوع حق انتفاع برای علاقمندان به شکل بهتری از جانب شما ارائه گردیده و قابل تمجید می باشد، اینکه بتوانم از موضوع ترتیب یافته بهشکل بهتر استفاده اعظمی نمایم ، خواهشمند است موضوع را به شکل مکمل آن بدسترسم قرار بگیرد.

  Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *