بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در دستگاههای اجرایی استان گیلان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در دستگاههای اجرایی استان گیلان
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴

مشخصات نویسندگان مقاله:

یدمحمود شبگومنصف – عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران
سیده افروز آل بحرالعلوم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

خلاصه مقاله:

در اقتصاد مبتنی بر دانش امروزی، سازمانها باید به دنبال روشهایی برای خلق و انتشار دانش در میان سطوح مختلف نیروی انسانی در سراسر سازمان به منظور افزایش ارزش سازمانی باشند. به زعم بسیاری از صاحبنظران توجه به سرمایه فکری به عنوان یکی از ارزش افزاترین منابع نامشهود سازمانی رمز موفقیت اغلب سازمانهای پیشروی امروزی است.از سوی دیگر یکی از قابلیتهای مهم سازمانی که می تواند به سازمانها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند سرمایه اجتماعی است.از این رو هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در دستگاههای اجرایی استان گیلان است. روش تحقیق ازنوع توصیفی– تحلیلی با تاکید بر همبستگی است و جامعه آماری آن از میان مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان انتخاب شده است. نتایج حاصل ازاین تحقیق به وجود رابطه مثبت ومعنی دار این رابطه اشاره داشت. به عبارتی بهتر می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان سرمایه اجتماعی ابعاد سرمایه فکری شامل ابعاد انسانی، ابعاد ساختاری وابعاد رابطه ای افزایش خواهد یافت.

کلمات کلیدی:

سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای، سرمایه انسانی

.

25,000 ریال – دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *