بررسی اثر افشای مسئولیت اجتماعی و نرخ بازده دارایی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی اثر افشای مسئولیت اجتماعی و نرخ بازده دارایی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴

مشخصات نویسندگان مقاله:

اسماعیل پناهی – دانشگاه آزاد اسلامی،واحد گناوه،گروه حسابداری،گناوه،ایران
محمد نوروزی – باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران
مهرناز قاسمی – کارشناس ارشد حسابداری
عادل قاسمی – کارشناس ارشد حسابداری

خلاصه مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت ها از قبیل؛ جامعه، روابط کارکنان، محیط زیست و محصولات با عملکرد مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری شاخص های مسئولیت اجتماعی از طریق آنالیز محتوایی صورتهای مالی و برای اندازه گیری عملکرد از نرخ بازده دارایی ها استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 138- 1391 بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مسئولیت اجتماعی جامعه و عملکردمالی رابطه منفی وجود دارد اما از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد و رابطه بین مسئولیت اجتماعی کارکنان و همچنین مسئولیت اجتماعی محیط زیست با نرخ بازده دارایی مثبت و معنی دار است

کلمات کلیدی:

مسئولیت اجتماعی، عملکرد شرکت، نرخ بازده دارایی، محیط زیست

.

.

65,000 ریال – دانلود فایل

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *