بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان

عنوان مقاله: بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان(مطالعه موردی: شهرستان مینودشت)
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴

 

مشخصات نویسندگان مقاله:

جواد منصوری فر – دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

نسرین محمدی کمال آبادی – دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:

در این پژوهش اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان مورد مطالعه قرارگرفته است. در این پژوهش از متغیر اهمالکاری که شامل مولفه های (برنامه ریزی، نظارت یا بازبینی خویشتن، راهبردهای شناختی، آگاهی) استفاده شده است. در همین راستا به منظور بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر اهمالکاری پرسشنامه طراحی گردیده که توسط دانش آموزان مدارس شهرستان مینودشت تکمیل شده است. در مرحله بعد، ابتدا پرسشنامه ی اهمال کاری تاکمن (پیش آزمون) در هر دو گروه (آزمایش و کنترل) اجرا شد. سپس گروه آزمایش در طی 15 جلسه 2 ساعته تحت آموزش راهبردهای فراشناختی بر اهمالکاری دانش آموزان قرار گرفتند.پس از اتمام جلسات پرسشنامه ی اهمال کاری ( پس از آزمون) دوباره در هر دو گروه مورد سنجش قرار گرفت.داده ها با روش تحلیلSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی بر کاهش اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.

کلمات کلیدی:

راهبردهای فراشناختی، اهمالکاری تحصیلی، دانش آموزان

.

.

25,000 ریال – دانلود فایل

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *