بررسی اثر افشای مسئولیت اجتماعی و اقلام تعهدی غیراختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی اثر افشای مسئولیت اجتماعی و اقلام تعهدی غیراختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴

مشخصات نویسندگان مقاله:

سیده سمیرا قاضوی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران
یزدان رضازاده – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران
حسن خسروی نیا – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران
عبدالغفار خرمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش سیستم های اطلاعاتی

خلاصه مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها از قبیل؛ جامعه، روابط کارکنان، محیط زیست ومحصولات در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری شاخص های مسئولیت اجتماعی از طریق آنالیز محتوایی صورتهای مالی و برای اندازه گیری اقلام تعهدی از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 85شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 138- 1392 بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که بین مسئولیت اجتماعی جامعه و اقلام تعهدی رابطه منفی و معنی دار و بین مسئولیت اجتماعی کارکنان، محیط زیست و محصولات رابطه مثبت وجود دارد، ولی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد

کلمات کلیدی:

مسئولیت اجتماعی، اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیراختیاری

.

.

25,000 ریال – دانلود فایل

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *