بررسی تأثیرات اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی توسعه گردشگری

عنوان مقاله: بررسی تأثیرات اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب)
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴

مشخصات نویسندگان مقاله:

رسول ملکی نظام آباد – دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مدرس دانشگاه پیام نور میاندوآب

خلاصه مقاله:

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مولفه های اساسی در توسعه اقتصادی، اجتمایی شهرها و به تبع آن توسعه پایدارشهرها به حساب می آید. در این میان آنچه که مهم می نماید این است که چگونه می توان ضمن استفاده حداکثری از ظرفیت و پتانسیل های اقتصادی و اجتمایی گردشگری، نسبت به حفظ محیط زیست شهرها اهتمام ورزید. بنابراین آنچه که باید به عنوان یک فاکتور اساسی و مهم مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گیرد؛ ایجاد تعادل بین توسعه پایدار گردشگری شهری از یک طرف و توسعه اقتصادی، اجتمایی و حفظ محیط زیست شهری از سوی دیگر می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، تحلیلی بوده و در آن تاثیرات اقتصادی، اجتمایی و زیست محیطی گردشگری بر توسعه پایدار شهر میاندوآب مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش به تعداد شصت نفر بوده و بسته به اهمیت موضوع از سه گروه مدیران شهری، مردم عادی و دست اندرکاران امور مربوط به گردشگری تشکیل داده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که گردشگری نقش مستقیم در توسعه اقتصادی و اجتمایی شهر میاندوآب داشته است ضمن اینکه نباید از تأثیرات منفی زیست محیطی آن غافل بود.

کلمات کلیدی:

گردشگری، توسعه اقتصادی، توسعه اجتمایی، محیط زیست شهری، میاندوآب

.

.

25,000 ریال – دانلود فایل

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *