بررسی نقش بکارگیری سیستم منابع سازمان ERP در مدیریت درمان

عنوان مقاله: بررسی نقش بکارگیری سیستم منابع سازمان ERP در مدیریت درمان بیماران قلبی بیمارستانهای بندرعباس مطالعه موردی: استان هرمزگان

منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴

مشخصات نویسندگان مقاله:

حمیده پدوار – دانشجوی دکتری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، بندرعباس ایران
سمیرا قاضوی – دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
مریم علی عمرانی – دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

خلاصه مقاله:

بیمارستانها به منظور طراحی و ارتقای فرآیندهای درمان بیماران، به فرآیند نظام مدیریت اطلاعات، برنامه ریزی و کنترل مرکزی نیاز دارند. با توجه به تحولات به وجود آمده در سازمانهای بهداشتی درمانی این سؤال مطرح است که کدام نوع از نظامهای اطلاعاتی می تواند بهترین پشتیبان برای بیمارستانهای در حال تحول باشد. از جمله بخش های مرتبط در بیمارستان ها حوزه درمان بیماران قلبی است. این سیستم می تواند مدیریت بیماران قلبی بیمارستان را در اتخاذ تصمیم در عملیات جاری و برنامه های راهبردی بیمارستان پشتیبانی کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بکارگیری نظام برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمان در حوزه درمان بیماران قلبی بیمارستان در استان هرمزگان انجام گردیده است. جامعه آماری تحقیق ۱۵۰ نفر از کارکنان پرستاری بیمارستان از طریق جدول مورگان انتخاب شدند. سپس به تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازآزمونt و آزمون فریدمن و نتایج پژوهش نشان داده است که مؤلفه های شرایط درونی و مؤلفه های شرایط بیرونی بر بکارگیری نظام برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمان نظام پزشکی در حوزه درمان بیماران قلبی استان هرمزگان تأثیر گذارند، و در پایان پیشنهادات کاربردی جهت استفاده مدیران ارائه گردید.

کلمات کلیدی:

برنامه ریزی منابع سازمانERP/بیماران قلبی، حوزه درمان بیمارستان.

..

25,000 ریال – دانلود فایل

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *