بررسی طیفی گزارش حسابرسی مشروط در به موقع بودن ارائه صورتهای مالی نمونه موردی بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی طیفی گزارش حسابرسی مشروط در به موقع بودن ارائه صورتهای مالی نمونه موردی بورس اوراق بهادار تهران
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴

مشخصات نویسندگان مقاله:

گلناز منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، ذیحساب دانشگاه پیام نور نورآباد ممسنی، ممسنی ، ایران
حسین مردانی – کارشناسی ارشد، مدرس موسسه آمزش عالی معراج ، گروه حسابداری، سلماس( ایران)

خلاصه مقاله:

حسابرسان به صورتهای مالی که توسط مدیریت شرکت ارائه می شود رسیدگی می کنند . در طول رسیدگی چنانچه حسابرسان در صورتهای مالی مغایریتی با استانداردهای حسابرسی، قوانین، ابهام یا محدودیتهای در رسیدگی مواجه شوند در بند اظهار نظر نتایج را اعلام می کنند و اظهار نظر حسابرسان در یکی از اشکال مقبول، مشروط ، مردود و عدم اظهار نظر می باشد .در حالت گزارش مشروط حسابرسی چنانچه صورتهای مالی دار ای کیفیت پایین باشد حسابرسان عواملی را که منجر به کیفیت پایین در صورتهای مالی شده است را در بندهای گزارش حسابرسی ارائه می کنندو هر چقدر سطح کیفیت صورتهای مالی پایین باشد تعداد بندهای گزارش حسابرسان بیشتر می شود . ارائه گزارش حسابرسی مشروط به عنوان یک خبر بد برای شرکت مربوطه بوده لذا انتظار آن می رود که مدیران شرکت برای کاهش اثر خبر بد بر قیمت سهام در بازار اقدام به تاخیر ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده به استفاده کنندگان نمایند . هدف از انجام این تحقیق بررسی بین طول مدت زمان ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده و تعداد بندهای توضیحی گزارش حسابرسان می باشد تا به سوال که آیا بین کیفیت صورتهای مالی و ارائه به موقع صورتهای مالی رابطه معنادار وجود دارد ؟ جواب منطقی پیدا کنیم ..داده های این تحقی ق شامل صورتهای مالی و گزارشات حسابرسان شرکتهای فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389 تا 1393 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مستقیم و معناداری بین طول مدت زمان ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده و تعداد بندهای گزارش حسابرسی وجود دارد. و صورتهای مالی با کیفیت پایین، دیر تر از موعد ارائه می گردد.

کلمات کلیدی:

گزارش حسابرسی، ارائه به موقع، کیفیت صورتهای مالی، کیفیت گزارش حسابرسی

.

.

25,000 ریال – دانلود فایل

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *