بررسی اثر افشای مسئولیت اجتماعی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی اثر افشای مسئولیت اجتماعی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴

مشخصات نویسندگان مقاله:

سجاد باقری – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران
رامین علیرضا – دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، کاشان، ایران
بهزاد بهادری – دانشجو کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

خلاصه مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها از قبیل؛ جامعه، روابط کارکنان، محیط زیست ومحصولات در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری شاخص های مسئولیت اجتماعی از طریق آنالیز محتوایی صورتهای مالی و برای اندازه گیری اقلام تعهدی از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387-1391 بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مسئولیت اجتماعی جامعه و اقلام تعهدی رابطه منفی و معنی دار و بین مسئولیت اجتماعی کارکنان، محیط زیست و محصولات رابطه مثبت وجود دارد، ولی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد

کلمات کلیدی:

مسئولیت اجتماعی، اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیراختیاری

.

.

25,000 ریال – دانلود فایل

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *