بررسی موانع و مشکلات مالیات ستانی از عملیات پیمانکاری

عنوان مقاله: بررسی موانع و مشکلات مالیات ستانی از عملیات پیمانکاری (مطالعه موردی: استان گلستان)
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴

 

مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد نوروزی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور،ایران
یزدان رضازاده – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران
حمید التج – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
زینب یعقوبی گلوردی – کارشناس ارشد مدیرت دولتی

خلاصه مقاله:

هدف از پژوهش، بررسی موانع و مشکلات مالیات ستانی از عملیات پیمانکاری در استان گلستان است. در این پژوهش از متغیرقوانین موجود در خصوص مالیات ستانی، عدم استفاده از مدیران اقتصادی در فرآیند مالیات ستانی، فرهنگ مالیاتی، عدم استفاده نامناسب از کارت بازرگانی، کد اقتصادی، نظام تشویقات و جرائم، شناحت کارکنان سازمان امور مالیاتی، پیچیده بودن روشهای اخذ مالیات و وجود روشهای زائد، زمانبر بودن و هزینه بر بودن وصول مالیات، میزان مالیات ستانی از عملیات پیمانکاری،استفاده شده است. در همین راستا به منظور بررسی و شناخت موانع و مشکلات مالیات ستانی پرسشنامه طراحی گردیده که توسط کارمندان ومدیران سازمان مالیاتی استان مذکور و مدیرعامل و مدیران مالی شرکت های پیمانکاری تکمیل تست تک t خواهدآمد.برای مشخص کردن مشکلات و مانع مالیات ستانی از دو منظر سازمان مالیاتی و پیمانکاران، ازآزمون گروهی و آزمون تعقیبی شفه وتحلیل آزمون فریدمن برای رتبه بندی فرضیه های تحقیق استفاده خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که قوانین موجود در خصوص مالیات ستانی از عملیات پیمانکاری کارایی لازم را ندارد و فرضیه اول تائید شد و در خصوص فرضیه دوم عدم استفاده از مدیران اقتصادی در فرآیند مالیات ستانی از عملیات پیمانکاری از موانع موجود اخذ مالیات نیست و موجب رد این فرضیه گردید. همچنین فرضیه سوم بیانگر عدم پذیرش فرهنگ مالیاتی در بین پیمانکاران در فرآیند مالیات ستانی از عملیات پیمانکاری از موانع موجود اخذ مالیات نیست و سبب رد فرضیه گردید.

کلمات کلیدی:

مالیات، پیمانکاری، فرهنگ مالیاتی، امور مالیاتی، جرائم مالیاتی

.

25,000 ریال – دانلود فایل

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *