بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

عنوان مقاله: بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴

مشخصات نویسندگان مقاله:

اصغر تقی زاده – دانشجوی کارشناس ارشد حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران
ابراهیم فدائی – دانشجوی کارشناس ارشد حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران
الهه پهلوان – دانشجوی کارشناس ارشد حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران

خلاصه مقاله:

در این تحقیق اثر کیفیت حسابرسی و اندازه شرکت بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بررسی شد. برای سنجش کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس استفاده شد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1386 تا 1390 جمع آوری شد. همچنین برای آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد. همان گونه که پیش بینی می شد یافته های پژوهش، شواهدی فرآهم کردند که نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری بین اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس با بازده سهام وجود دارد

کلمات کلیدی:

بازده سهام، دوره تصدی حسابرس، کیفیت حسابرسی، انداره موسسه حسابرسی

.

.

25,000 ریال – دانلود فایل

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *