مطالعه رویدادی واکنش بازار سهام به گزارش حسابرسی مشروط

عنوان مقاله: مطالعه رویدادی واکنش بازار سهام به گزارش حسابرسی مشروط (نمونه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴

مشخصات نویسندگان مقاله:

مدینه پیرالو – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور قشم، گروه حسابداری، قشم ، ایران
حسین مردانی – کارشناسی ارشد، مدرس موسسه آمزش عالی معراج ، گروه حسابداری، سلماس( ایران)

خلاصه مقاله:

حسابرسان در جامعه نقش مهمی را در بازی می کنند که محققان برداشت های گوناگونی از نقش حسابرسان دارندگروهی عنوان کردند که حسابرسان در جامعه نقش اجتماعی بصورت عام و خاص دارند و گروه دیگری از محققان حسابرسان را بعنوان بازیگران اقتصادی مطرح نمودن و گروهی نیز حسابرسی را به عنوان عاملی در ایجاد آرامش و اطمینان استفاده کنندگان از صورتهای مالی می دانند . هدف ما از انجام این تحقیق، بررسی واکنش بازار سهام به گزار ش حسابرسی مشروط می باشد و یافتن این مسئله که آیا سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار تهران به گزارش حسابرسان توجه می نمایند؟و آن را به عنوان عامل تاثیر گذار در قیمت سهام مدنظر قرار می دهند ؟ این تحقیق از نوع مطالعات رویدادی واکنش بازار به گزارشات ارائه شده توسط شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادار می باشد .داده های این تحقیق شامل صورتهای مالی و گزارشات حسابرسان شرکتهای فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389 تا 1392 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که در بازار بورس اوراق بهادار تهران بازده قیمت سهام به گزارش حسابرسی مشروط واکنش نشان نمی دهد و رابطه معناداری بین بازده قیمت سهام و گزارش حسابرسی مشروط وجود ندارد بعبارتی سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران توجهی به گزارشات حسابرسی ندارند و این نتیجه از یک سو، نشان دهنده کارایی ضعیف بازار سهام تهر ان و پایین بودن دانش مالی سرمایه گذاران و از سوی دیگر پایین بودن کیفیت گزارشات حسابرسی می باشد.

کلمات کلیدی:

گزارش حسابرسی، بازده سهام، واکنش بازار، گزارش مشروط حسابرسی، قیمت سهام

 

.

25,000 ریال – دانلود فایل

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *