بررسی مولفه های ساختمان های سبز در جهت دستیابی مناسب به اهداف توسعه پایدار

عنوان مقاله: بررسی مولفه های ساختمان های سبز در جهت دستیابی مناسب به اهداف توسعه پایدار
منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق در سال ۱۳۹۴

مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید حسن پورلمر – کارشناس ارشد معماری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال ، خلخال، ایران.

خلاصه مقاله:

در پژوهش حاضر، تلاش گردیده است مولفه های معماری سبز در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این مقاله با روش های توصیفی و کتابخانه ای به انجام رسیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است توسعه پایدار هدفی جزء ارتقاء همه جانبه معیارهای کمی و کیفی زندگی برای انسان ها و محیط زیست و سایر موجودات زنده نداشته است، وجود سخت ترین معیارها زیست محیطی در ساختمان های سبز موجب گردیده است ساختمان های سبز بیش ترین بازده کمی و کیفی را برای کاربران داشته باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد مولفه های توسعه پایدار و معماری سبز دارای نقاط مشترکی در حفظ محیط زیست، رشد اقتصادی، اجتماعی می باشند که این اشتراکات می تواند موجب صرفه جویی در زمان و هزینه ها گردد که برآیند آنها می تواند موجب افزایش امید به زندگی، ارتقاء رفاه و سلامت جامعه، و حفظ اکوسیستم گردد

کلمات کلیدی:

مولفه های توسعه پایدار، معماری سبز، اکوسیستم، امید به زندگی، محیط زیست.

 

.

25,000 ریال – دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *